Використання конструктивно-географічної методології при встановленні нормативів антропогенного забруднення аквальних ландшафтів

  • О. М. Крайнюков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Abstract

Розглянуто питання залучення конструктивно-географічної методології системного поєднання ландшафтного та екологічного підходів при обґрунтуванні і практичному впровадженні норм екологічно допустимих антропогенних навантажень на аквальні ландшафти.

Створено науково-методичне забезпечення нормування антропогенного забруднення аквальних ландшафтів - поверхневих водних об’єктів екологічно небезпечними хімічними речовинами шляхом удосконалення алгоритму і процедури встановлення нормативів екологічно безпечного водокористування та розроблення національного Переліку гранично допустимих концентрацій речовин для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

О. М. Крайнюков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
д-р. геогр. наук, доц.
How to Cite
Крайнюков, О. М. (1). Використання конструктивно-географічної методології при встановленні нормативів антропогенного забруднення аквальних ландшафтів. Man and Environment. Issues of Neoecology, (1-2(21), 75-80. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/883

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>