Галузь та проблематика журналу

Журнал Людина та довкілля. Проблеми неоекології – періодичне наукове фахове видання України в галузі географічних наук

Метою журналу є публікація статей та оглядів, які містять оригінальні результати дослідження в області екології, сільського господарства, неоекології та охорони навколишнього середовища; висвітлюються питання вирішення проблем земельної політики, використання земельних ресурсів, рослинництва, агрохімії та охорони ґрунтів, тваринництва, теорії й практики екологічного моніторингу, екології людини, заповідної справи, ГІС-технологій, моделювання стану довкілля, сучасних агротехнологій, оцінки і оптимізації стану навколишнього середов

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших стран без будь-яких обмежень.