No. 1147 (2015): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія". Випуск 12

Published: 2015-07-01

Practice of international cooperation: Tempus program