Методологічні засади конструктивної географії з питань дослідження стану та охорони природних ландшафтів (англ.)

  • О. М. Крайнюков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5264-3118
  • В. Д. Тімченко Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», м. Харків
Ключові слова: ландшафт, антропогенний ландшафт, геоекологія, конструктивна географія, аквальний комплекс

Анотація

Мета. Охоплення деяких аспектів, що впливають на формування ландшафтів. Серед основних завдань дослідження: розглянути антропогенне навантаження як один з факторів, що впливаює на розвиток і зміну ландшафтів; провести аналіз наукових праць учених, які розглядали питання ландшафтної науки в цілому, а також антропогенної ландшафтної науки; розглянути важливість результатів досліджень, які можуть бути використані в проектах із збереження та сталого використання природних ресурсів. Результати. Ландшафт, будучи багатофункціональним утворенням, підходить для виконання різних видів діяльності, але функції, які він виконує, повинні відповідати його природним властивостям і ресурсному потенціалу. Одним з основних принципів охорони природних ландшафтів є збереження їх структури та характеру функціонування в умовах інтенсивного природокористування та внаслідок антропогенного забруднення. Проведення екологічного менеджменту на будь-якій території вимагає об'єктивної та всебічної екологічної оцінки стану навколишнього середовища. Інтегральна оцінка стану навколишнього середовища та геологічного середовища зокрема (природно-геологічне середовище) є найбільш складним геоекологічним завданням, що знаходиться в когнітивному методологічному та методологічному ланцюзі: системний підхід → системний аналіз → інтегральна оцінка. Висновки.  Оскільки не існує єдиного інтегрального показника екологічного стану в природі, ряд біоіндикаційних, просторових і динамічних показників слугують критеріями оцінки екологічного стану природних середовищ і екосистем, а інтегральна оцінка базується на певній кількості найбільш репрезентативні показники.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. М. Крайнюков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор географічних наук

В. Д. Тімченко, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», м. Харків

аспірант

Посилання

Pashchenko, V.M. (1999). Methodology of post-clastic landscaping. Kiev. (In Russian)

Solntsev, N. A. (2001). The doctrine of the landscape (selected works). Moskow: Moscow University Press. (In Russian)

Milkov, F. N. (Ed). (1993). Terminological dictionary on physical geography. Moskow: High School. (In Russian)

Reimers, N.F. (1994). Ecology. Theories, laws, rules, principles and hypotheses . Moskow: Young Russia. (In Russian)

Saushkin, Yu. G. (1946). Cultural landscape. Questions of geography, (1), 97 - 106. (In Russian)

Preobrazhensky, V. C., Alexandrova, T. D., Kupriyanov, T. P. (1988). Basics of landscape analysis. Moskow: Science. (In Russian)

Chepurko, N. А. (1981). Approaches to the typology of natural-economic systems by the nature of their participation in the circulation of the substance . Vopr. geogr., (117), 130 - 135. (In Russian)

Schwebs, G. I. (1987). The concept of natural-economic territorial systems and environmental management issues. Geography and natural resources, ( 4), 30 - 38. (In Russian)

Pozachenyuk, E. A. (1999). Introduction to geoecological expertise: interdisciplinary approach, functional types, object orientations. Simferopol: Tavria. (In Russian)

Nikolaev, V.A., Kopyl, I.V., Sysuev, V.V. (2008). Natural and anthropogenic landscapes (agricultural and forestry) Moskow: Geographical faculty of Moscow State University. (In Russian)

Pozachenuk, E. A., Petlyukova, E. A., Tabunshchik, V. A., Omelekhina, Yu. S. (2012). Approaches to the Selection of Modern Landscapes (Using the Example of the Crimean Peninsula). Ukraine: the geography of tsya and taiga. Kiev: VGL “Obry”, 1, 271-274. (In Russian)

Grodzinsky, M.D. (2005). Cognition landscape: place and space. (Vol.1-2). Kyiv: Kyiv University. (In Ukrainian)

Schwebs, G. I., Tishchenko, P. G., Grodzinsky, M. D., Koveza, G. P. (1986). Types of Landscape Territorial Structures. Physical Geography and Geomorphology, (33), 111-114. (In Russian)

Schwebs, G. I., Vasyutinskaya, T. D., Antonova, S. A. (1982). Dolina-river paragenetic landscapes (typology and formation) . Geography and natural resources, (1), 24 - 32. (In Russian)

Preobrazhensky V.S. (Ed.). (1982). Landscape Protection. Explanatory dictionary. Moskow: Progress. (In Russian)

Bachinsky, G.A. (1991). Socioecology: theoretical and applied aspects . Kiev: Naukova Dumka. (In Russian)

Vernadsky, V.I. (1965). The chemical structure of the Earth's biosphere and its environment. Moskow: Science. (In Russian)

Vernadsky, V.I. (1944). Reflection of a naturalist. Scientific thought as a planetary phenomenon. A few words about the noosphere . Moskow: Science. (In Russian)

Vernadsky, V.I. Biosphere . (1926). Leningrad: Chemical technologist. publishing house. (In Russian)

Modeling and management of the state of ecological-economic systems of the region (2001). Kiev: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics. (In Russian)

Granovska, L.M. (2007). Racional naturalist in the zones of eco-economic riziku: monograph. Kherson. (In Russian)

Perelman, A.I., Kasimov, N.S. (1999). Geochemistry of the landscape. Moskow: Astraea-2000. (In Russian)

Green, A.M., Klyuev, N.N., Mukhina, L.I. (1995). Geoecological analysis. News of the Russian Academy of Sciences. Ser. Geography, (1), 21-30. (In Russian)

Yemelyanov, A.G. (1999). Geoecological analysis of landscapes. Problems of regional geoecology, Materials of scientific seminar, A.G. Isachenko (Ed.). Tver: Tver University, 10-11. (In Russian)

Yemelyanov, A.G. (2002). Geoecological analysis of regional and aquatic geo-ecosystems of the region. Historical geo-ecology, geography and environmental management: new directions and methods of research, 2nd International, Scientific. Conf., St. Petersburg.: Publishing house RSGMU, 10-11. (In Russian)

Yemelyanov, A.G. (2005). The concept of geoecological analysis of regional and aquatic geosystems of the region. Geoecology and nature management, 12th Congress of the Russian Geographer. Society, 4, SPb.: Publishing House of the Russian Geographical Society, 3-7. (In Russian)

Isachenko, A.G. (1995). Ecological geography of North-West Russia . SPb: Publishing House of St. Petersburg. University. (In Russian)

Kochurov, B.I. (1999). Geoecology: eco-diagnostics and ecological balance of the territory. Smolensk: SSU Publishing House. (In Russian)

Preobrazhensky, V.S. (1992). The essence and forms of manifestation of geoecological concepts in domestic science. Izv. RAS. Ser. Geography, (4), 41-47. (In Russian)

Isachenko, A.G. (1980). Optimization of the natural environment. M .: Thought. (In Russian)

Mukhina, L.I. (1995). The study of natural anthropogenic geosystems. Moskow: Publishing House of Public Administration. (In Russian)

Preobrazhensky, V.S. (Ed.). (2008). Landscape Protection: Explanatory Dictionary. Moskow: Progress, 1982.

(In Russian)

Tikhomirov, O.A. (2008). Dynamics of landscape-ecological conditions of aquatic complexes of reservoirs . Vestn. Tver state un-that. Ser. Geography and geoecolog, 5(33 (93)), 11–20. (In Russian)

Tikhomirov, O.A. (2010). Transformation of the morphological structure of aquatic complexes of a flat reservoir. Vestn. Moscow State University. Ser. 5. Geography, (1), 44–60. (In Russian)

Tikhomirov, O.A., Emelyanov, A.G. (2009). The evolution of aquatic complexes in the process of formation of reservoirs. Problems of regional geoecology, (2), 51–55. (In Russian)

Milkov, F.N. (1986). Physical geography: the study of landscape and geographical zonality. Voronezh. (In Russian)

Tikhomirov, O.A. (2006). Approaches to the classification of aquatic landscapes. Landscape Science: Theory, Methods, Regional Studies, Practice: Materials of the 11th Intern. Landscape Conf., Moskow. (In Russian)

Tikhomirov, O.A. (2008). Ecodiagnostics of aquatic complexes of reservoirs. Problems of environmental management and environmental situation in European Russia and adjacent countries: Proceedings of the 3d Intern. scientific conf., Moskow-Belgorod. (In Russian)

Dyakonov, K.N. (1975). The influence of large plain reservoirs on the growth of coastal forests. Leningrad. (In Russian)

Tikhomirov, O.A. (2005). Classification and assessment of the ecological status of the Upper Volga aquatic geo-ecosystems. Problems of Regional Ecology, (2), 28–38. (In Russian)

Tikhomirov, O.A. (2008). Dynamics of aquatic complexes of plain reservoirs. Monograph. Tver, Publishing House of Tver State University. (In Russian)

Moiseenko, T.I. (1998). Ecotoxicological approach to the regulation of anthropogenic pressures on the reservoirs of the North. Ecology, 29(6), 452–461. (In Russian)

Brekhovskikh, V.F., Volkova, Z.V. (2001). Features of the accumulation of heavy metals in bottom sediments and higher aquatic vegetation of the Ivankovo reservoir. Vodn. Resources, 29( 4), 441–447. (In Russian)

Mokryakova, T.V. (2002). Accumulation of heavy metals by macrophytes in conditions of water pollution. Vodn. Resources, 29(2), 253–255. (In Russian)

Ziganshin, I.I. (2005). Bottom sediments of the lakes of the Republic of Tatarstan. (Master’s thesis). Yaroslavl State Pedagogical University, Yaroslavl. (In Russian)

Tikhomirov, O.A. (2005). Classification and assessment of the ecological status of the Upper Volga aquatic geo-ecosystems. Problems of Regional Ecology, (1), 28–38. (In Russian)

Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Крайнюков, О. М., & Тімченко, В. Д. (2019). Методологічні засади конструктивної географії з питань дослідження стану та охорони природних ландшафтів (англ.). Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 31, 6-15. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-01
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>