Редактори

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович, д-р геогр. наук, проф., професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; e-mail: alkraynukov@gmail.com    https://orcid.org/0000-0002-5264-3118
Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геогр. наук, доц., декан екологічного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:titenko555@gmail.com                                              http://orcid.org/0000-0002-8477-0672
Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, доцент кафедри екології та неоекології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:ecology.journal@karazin.ua
Члени редколегії:
Адаменко Микола Ігорович д-р техн. наук, проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: nikolaj_adamenko@ukr.net
Максименко Надія Василівна, д-р геогр. наук, доц.,завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,  e-mail: nadezdav08@gmail.com           http://orcid.org/0000-0002-7921-9990
Некос Алла Наумівна, д-р геогр. наук, проф., завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: alnekos999@gmail.com                                        https://orcid.org/0000-0003-1852-0234
Уткіна Катерина Богданівна, канд. геогр. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:   kateutkina@gmail.com  http://orcid.org/0000-0002-0632-1273      SCOPUS Author ID 55553456400
Шкорбатов Юрій Георгійович, д-р біол. наук, проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:yuriy.shckorbatov@gmail.com
Ачасов Андрій Борисович, д-р с.-г. наук, проф., Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, e-mail:remsensing@yandex.ua    
Гриценко Анатолій Володимирович, д-р геогр. наук, проф., НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», e-mail: directorniiep@gmail.com
Крайнюкова Алла Миколаївна, д-р біол. наук, проф., НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», e-mail:biotest.niieppkharkiv@meta.ua
Кучер Анатолій Васильович, канд. пед. наук, ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського НААН»,e-mail: anatoliy_kucher@ukr.net
Медведєв Віталій Володимирович, д-р біол. наук, проф., ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського НААН», e-mail: vvmedvedev@ukr.net     https://orcid.org/0000-0001-7319-8773
Сафранов Тамерлан Абісалович , д-р геол.-мин. наук, проф., Одеський державний екологічний університет, e-mail: safranov@ukr.net                                   http://orcid.org/0000-0003-0928-5121 

Сонько Сергій Петрович, д-р геогр. наук, проф., Уманський національний університет садівництва,  e-mail: sp.sonko@gmail.com   

Борковський Якуб , доктор, професор,, Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща, e-mail:jakub.borkowski@uwm.edu.pl
Витченко Александр, доктор географічних наук, професор, Білоруський державний університет, м. Мінськ, Білорусь, e-mail:dr.vitchenko@rambler.ru
Доніка Алла , д-р філософії, Інститут екології та географії, м. Кишинів, Молдова, e-mail:aladonica1980@gmail.com
Кіосопоулос Джон, д-р філософії, Афінський університет прикладних наук, Афіни, Греція, e-mail:kionas@teiath.gr
Нахтнебель Ханс-Петер, проф. університету природних ресурсів та прикладних наук – BOKU, Австрія; e-mail:peter.nachtnebel@boku.ac.at

Торма С., д-р філософії, Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та охорони ґрунтів, регіональний філіал у м. Прешов, Словацька республіка

Хусанов Алішер , канд. техн. наук Південно-Казахстанський університет імені М. Ауезова, м. Шемкент, Казахстан, e-mail: khusanov75@gmail.com