Редакційний штат

Головний редактор

Максименко Надія Василівна
доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна  
e-mail: maksymenko@karazin.ua      ORCID      WOS  SCOPUS
 

Заступник головного редактора

 Тітенко Ганна Валеріївна
кандидат географічних наук, доцент
директор навчально-наукового інституту екології  
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail:titenko@karazin.ua       ORCID  WOS  SCOPUS
 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
 
Гололобова  Олена Олександрівна 
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
м. Харків, Україна
 
ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР
 
Баскакова Людмила Валентинівна
доцент кафедри екології та менеджменту довкілля навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
 

Редакційна колегія

Ачасов Андрій Борисович
доктор сільськогосподарських наук, професор
завідувач кафедри екології та менеджменту довкілля 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
 
Борковський Якуб
доктор наук, професор
Вармінсько-Мазурський університет
м. Ольштин, Польща
 
Василенко Ольга Владимировна
кандидат сільськогосподарських наук
доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Уманський національний університет садівництва 
м. Умань, Україна
e-mail:   vsolga05@gmail.com     ORCID  WOS
 
Гриценко Анатолій Володимирович
доктор географічних наук, професор
директор НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
м. Харків, Україна
 
Едіріппуліге Сісіра
доктор  географії 
директор програм дослідження здоров'я
Університет Квінсленду,
м. Брісбен, Австралія
 
Кіосопоулос Джон
доктор філософії, професор
Університет Західної Аттіки  
м. Афіни, Греція
e-mail:kionas@teiath.gr      SCOPUS    WOS
 
Клименко Микола Олександрович
доктор сільськогосподарських наук, професор
завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Національний університет водного господарства та природокористування
м. Рівне, Україна    
e-mail: m.o.klimenko@nuwm.edu.ua      ORCID    WOS
 
 
Коваль Ірина Миколаївна
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник  
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького  
м. Харків, Україна
 e-mail: Koval_Iryna@ukr.net     ORCID   SCOPUS
 
 Коцо Штефан
доктор філософії
Прешивський університет
м. Прешов, Словаччина  
 
Крайнюков Олексій Миколайович
доктор географічних наук, професор
професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
 
 Крівцов Володимир
доктор філософії, лектор
Единбургський університет
м. Едінбург, Великобританія
e-mail: vkrivtso@exseed.ed.ac.uk  ORCID        SCOPUS   WOS
 
Лісняк Анатолій Анатолійович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
завідувач навчально-наукової лабораторії аналітичних досліджень навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail: anlisnyak@gmail.com         ORCID   SCOPUS   WOS
 
Мудрак Олександр Васильович
доктор сільськогосподарських наук, професор
завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук
Вінницька академія безперервної освіти
м. Вінниця, Україна     
e-mail: mudrakov@ukr.net            ORCID    SCOPUS  WOS
 
 Нахтнебель Ханс Петер
доктор наук, професор
університет природних ресурсів та прикладних наук
м. Вена, Австрія
 
Некос Алла Наумівна
доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
 
Полторецький Сергій Петрович
доктор сільськогосподарських наук, професор
професор кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка
Уманський національний університет садівництва 
м. Умань, Україна 
 ORCID   SCOPUS  WOS
 
Сафранов Тамерлан Абісалович
доктор геолого-минералогічних наук, професор
завідувач кафедри екології та охорони довкілля природоохоронного факультету
Одеський державний екологічний університет
м. Одеса, Україна 
e-mail: safranov@ukr.net    ORCID     SCOPUS    WOS
 
Скрильник Євген Володимирович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу
ННЦ Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського 
м. Харків, Україна  
e-mail:  orgmin@mail.ru     ORCID  WOS
 
Скрильник Юрій Євгенович
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник лабораторії екології лісу
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 
м. Харків, Україна 
e-mail: orgmin@mail.ru        ORCID   SCOPUS  WOS
 
Сонько Сергій Петрович
доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри  екології та безпеки життєдіяльності 
Уманський національний університет садівництва 
м. Умань, Україна 
e-mail: sp.sonko@gmail.com  ORCID       WOS  researchgate
        
 Торма Станіслав
доктор філософії, директор регіонального центру
Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та охорони ґрунтів, регіональний філіал у м. Прешов,
м. Прешов, Словацька республіка  
e-mail: stanislav.torma@nppc.sk   ORCID    SCOPUS    WOS
 
Уткіна Катерина Богданівна
кандидат географічних наук, доцент
доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail:   kateutkina@gmail.com  ORCID   SCOPUS  WOS
 
Хусанов Алішер 
кандидат технічних наук
Південно-Казахстанський університет імені М. Ауезова
м. Чемкент, Казахстан
e-mail: khusanov75@gmail.com  ORCID  SCOPUS  WOS