Головний редактор

Максименко Надія Василівна
доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна  
e-mail: maksymenko@karazin.ua      ORCID
 

Заступник головного редактора

 Тітенко Ганна Валеріївна
кандидат географічних наук, доцент
в.о. директора навчально-наукового інституту екології  
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail:titenko@karazin.ua       ORCID
 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
 
Гололобова  Олена Олександрівна 
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
м. Харків, Україна
 
ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР
 
Баскакова Людмила Валентинівна
доцент кафедри екології та неоекології навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
 

Редакційна колегія

Ачасов Андрій Борисович
доктор сільськогосподарських наук, доцент
завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики 
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
м. Харків, Україна
 
Борковський Якуб
доктор наук, професор
Вармінсько-Мазурський університет
м. Ольштин, Польща
 
Василенко Ольга Владимировна
кандидат сільськогосподарських наук
доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Уманський національний університет садівництва 
м. Умань, Україна
e-mail:   vsolga05@gmail.com     ORCID
 
Гриценко Анатолій Володимирович
доктор географічних наук, професор
директор НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
м. Харків, Україна
 
Едіріппуліге Сісіра
доктор  географії 
директор програм дослідження здоров'я
Університет Квінсленду,
м. Брісбен, Австралія
 
Кіосопоулос Джон
доктор філософії, професор
Університет Західної Аттіки  
м. Афіни, Греція
e-mail:kionas@teiath.gr       SCOPUS ID 
 
Клименко Микола Олександрович
доктор сільськогосподарських наук, професор
завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Національний університет водного господарства та природокористування
м. Рівне, Україна    
 
 
Коваль Ірина Миколаївна
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник  
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького  
м. Харків, Україна
 e-mail: Koval_Iryna@ukr.net     ORCID
 
 Коцо Штефан
доктор філософії
Прешивський університет
м. Прешов, Словаччина  
 
Крайнюков Олексій Миколайович
доктор географічних наук, доцент
професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
 
 Крівцов Володимир
доктор філософії, лектор
Единбургський університет
м. Едінбург, Великобританія
e-mail: vkrivtso@exseed.ed.ac.uk  ORCID         ResearcherID
 
Лісняк Анатолій Анатолійович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
завідувач навчально-наукової лабораторії аналітичних досліджень навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м. Харків, Україна
e-mail: anlisnyak@gmail.com         ORCID
 
Мудрак Олександр Васильович
доктор сільськогосподарських наук, професор
завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук
Вінницька академія неперервної освіти
м. Вінниця, Україна     
e-mail: mudrakov@ukr.net            ORCID
 
 Нахтнебель Ханс Петер
доктор наук, професор
університет природних ресурсів та прикладних наук
м. Вена, Австрія
e-mail:peter.nachtnebel@boku.ac.at  ORCID    SCOPUS        
 
Некос Алла Наумівна
доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
 
Полторецький Сергій Петрович
доктор сільськогосподарських наук, професор
професор кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка
Уманський національний університет садівництва 
м. Умань, Україна 
 
Сафранов Тамерлан Абісалович
доктор геолого-минералогічних наук, професор
завідувач кафедри екології та охорони довкілля природоохоронного факультету
Одеський державний екологічний університет
м. Одеса, Україна 
e-mail: safranov@ukr.net    ORCID         
 
Скрильник Євген Володимирович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу
ННЦ Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського 
м. Харків, Україна  
e-mail:  orgmin@mail.ru     ORCID
 
Скрильник Юрій Євгенович
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник лабораторії екології лісу
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 
м. Харків, Україна 
e-mail: orgmin@mail.ru        ORCID
 
Сонько Сергій Петрович
доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри  екології та безпеки життєдіяльності 
Уманський національний університет садівництва 
м. Умань, Україна 
e-mail: sp.sonko@gmail.com  ORCID     researchgate
        
 Торма Станіслав
доктор філософії, директор регіонального центру
Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та охорони ґрунтів, регіональний філіал у м. Прешов,
м. Прешов, Словацька республіка  
 
Уткіна Катерина Богданівна
кандидат географічних наук, доцент
доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
 
Хусанов Алішер 
кандидат технічних наук
Південно-Казахстанський університет імені М. Ауезова
м. Чемкент, Казахстан