Процес рецензування

1.Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому подвійному "сліпому" рецензуванню: рецензентам (двом) невідомо  автор рецензованої статті, а прізвище рецензентів невідомо автору статті..

2.Подана наукова стаття розглядається відповідальним секретарем на предмет відповідності профілю журналу, вимогам до оформлення  і направляється на рецензування фахівця (доктора  або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми наукову спеціалізацію.

3. У рецензії висвітлюються наступні питання:

-       новизна теми, нові ідеї, узагальнення відомих чи повторення;

-       відповідність змісту статті заявленої в назві теми;

-       обґрунтованість постановки і глибина розробки проблеми;

-       відповідність обраної методології  та методів дослідження поставленим цілям;

-       змістовність ілюстративного матеріалу;

-       достатність та достовірність експериментальних даних;

-       обґрунтованість представлених висновків;

-       практична значущість статті.

4. При наявності в рецензії рекомендацій щодо виправлення чи доопрацювання статті, текст рецензії направляється автору  з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати.

5. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який зробив критичні зауваження.

6. В разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

7.Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання редакції.

8. У разі відмови в публікації статті редакція надсилає автору мотивовану відмову.

9. При наявності негативних рецензій на рукопис від двох різних рецензентів або однієї негативної на її доопрацьований варіант стаття відхиляється без розгляду іншими членами редколегії.

10. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

11.Максимальний термін рецензування - між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення - становить два місяці.

12.Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом трьох років.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти повинні:

  • повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть впливати на їхні висновки;
  • зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
  • бути об'єктивними й конструктивними у своїх відгуках.

Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.