Поховання жінок у курганах скіфського часу сіверськодонецького Лісостепу: палеосоціологічний аналіз.

  • Ю. В. Буйнов
  • Д. С. Гречко
Ключові слова: скіфи, сіверськодонецький Лісостеп, соціальний статус, жіночі поховання, кластерний аналіз.

Анотація

 

На підставі дослідження 36 поховань жінок скіфського часу в курганах
лісостепової частини басейну Сіверського Дінця автори статті роблять
спробу визначити їх прижиттєвий статус. За допомогою кластерного аналізу
встановлено, що всі місцеві жінки доби раннього залізного віку були вихідцями
з соціальних верств вищої аристократії, воїнів вершників та вільних рядових
общинників. Виділяються соціально залежні служниці та домашні рабині. Фактів
приниженого положення вільних жінок у суспільстві не зафіксовано. Наведена
соціальна структура відповідає рівню розкладу родоплемінного суспільства та
формування ранньокласового.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ю. В. Буйнов
Д. С. Гречко

Посилання

1. Бабенко Л.И. Песочинский курганный могильник скифского времени / Л.И. Бабенко. – Харьков, 2005. – 284 с.
2. Бандуровский А.В., Буйнов Ю.В. Курганы скифского времени (северскодонецкий вариант) / А.В. Бандуровский, Ю.В. Буйнов.- К., 2000.- 236 с.
3. Бандуровский А.В., Буйнов Ю.В., Дегтярь А.К. Новые исследования курганов скифского времени в окрестностях г. Люботина / А.В. Бандуровский, Ю.В. Буйнов, А.К. Дегтярь// Люботинское городище. – Харьков, 1998. – С. 143-182.
4. Березуцкий В.Д. Курганы скифского времени лесостепного Дона (к реконструкции социальных отношений)// В.Д. Березуцкий. – Воронеж, 1995. – 73 с.
5. Бидзиля В.И., Полин С.В. Скифский царский курган Гайманова Могила/ В.И. Бидзиля, С.В. Полин. – К., 2012. – 752 с.
6. Бойко Ю.Н. Социальный состав населения бассейна р. Ворскла в скифское время (VII-IV вв. до н.э.)/ Ю.Н. Бойко. – Автореф. дис. канд. ист. наук. – М., 1986. – 19 с.
7. Бойко Ю.Н., Берестнев С.И. Погребения VII-IV вв. до н.э. курганного могильника у с. Купьеваха (Ворсклинский регион скифского времени)/ Ю.Н. Бойко, С.И. Берестнев. – Харьков, 2001.- 142 с.
8. Бондаренко В.Л., Буйнов Ю.В. Антропологические материалы из курганов скифского периода у с. Черемушное на Харьковщине/ В.Л. Бондаренко, Ю.В. Буйнов// Вісник ХНУ. – 2007.- Вип. 39.- С. 274-285.
9. Буйнов Ю.В., Окатенко В.Н. К вопросу о социальной структуре населения северскодонецкой Лесостепи V-IV вв. до н.э./ Ю.В. Буйнов, В.Н. Окатенко// Древности 2013. – Харьков, 2014. – С. 123-136.
10. Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии. На материалах скифских могильников IV-III вв. до н.э. / Е.П. Бунятян. – К., 1985. –
130 с.
11. Грантовский Э.А. Индо-иранские касты у скифов/ Э. А. Грантовский // ХХV Международная конференция востоковедов. Доклады делегации СССР. – М.,
1960.– 22 с.
12. Гречко Д.С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці/ Д.С. Гречко. – К., 2010.- 286 с.
13. Гречко Д.С., Шелехань А.В. Гришковский могильник скифов на Харьковщине/ Д.С. Гречко, А.В. Шелехань. – К., 2012. – 198 с.
14. Гуляев В.И. ”Амазонки” на Среднем Дону/ В.И. Гуляев// Археологические памятники Восточной Европы. – Воронеж, 2002. – С. 125-134.
15. Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII-IV вв. до н.э./ В.А. Ильинская, А.И. Тереножкин. – К., 1983.- 379 с.
16. Количественные методы в исторических исследованиях. – М., 1984. – 384 с.
17. Мозолевський Б.М. Товста Могила / Б.М. Мозолевський. – К., 1979. – 248 с.
18. Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса IV в. до н.э. (Бабина, Водяна, Соболева Могилы)/ Б.Н. Мозолевский, С.В. Полин.- К., 2005.- 599 с.
19. Окатенко В.Н. Погребения кочевнического типа скифского времени вдоль лесостепного отрезка Муравского Шляха/ В.Н. Окатенко// Вісник ХНУ. – 2006.– Вип. 38 .– С. 282-289.
20. Окатенко В.Н., Буйнов Ю.В. Курган з похованням скіфського типу біля Старого Мерчика/ В.М. Окатенко, Ю.В. Буйнов// Археологія. – 2010. - № 1. – С. 78-90.
21. Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н.э./ В.Г. Петренко// САИ. – 1967. – Вып. Д1-4.- 187 с.
22. Фиалко Е.Е. Погребения женщин с оружием у скифов/ Е.Е. Фиалко// Курганы Степной Скифии. – К., 1991.- С. 4-18.
23. Фиалко Е.Е. Два погребения амазонок из Северскодонецкой Лесостепи/ Е.Е. Фиалко// Древности Восточной Европы. – Харьков, 2011. – С. 304-315.
24. Хазанов А.М. Социальная история скифов / А.М. Хазанов. – М., 1975. – 343 с.
25. Шрамко Б.А. Рецензия: Мозолевський Б.М.
Опубліковано
2015-04-05
Як цитувати
Буйнов, Ю. В., & Гречко, Д. С. (2015). Поховання жінок у курганах скіфського часу сіверськодонецького Лісостепу: палеосоціологічний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (50), 190-199. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/1556

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>