Галузь та проблематика

Матеріали Вісника відображують досягнення вчених у широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології, етнографії до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Географія досліджень охоплює як вітчизняні, так і закордонні країни. У Віснику публікують свої доробки дослідники різних наукових центрів України, а також закордону.

Основні розділи журналу:

 • Історія України
 • Історія стародавнього світу та середніх віків
 • Нова та новітня історія
 • Питання історіографії та джерелознавства
 • Археологія та етнографія
 • Повідомлення
 • Рецензії та огляди

Процес рецензування 

Редакція журналу дотримується міжнародних стандартів етики наукових публікацій (http://publicationethics.org), розроблених Комітетом з етики наукових публікацій (The Committee on Publication Ethics – COPE). Рішення про публікацію рукопису приймає вся редакційна колегія, яка несе колективну відповідальність за опубліковані у збірнику матеріали.

Зміст рукописів оцінюється, перш за все, з точки зору достовірності змісту і наукової значимості, відповідності тематики досліджень і чинним юридичним нормам щодо авторського права і плагіату. 

Рішення про публікацію статті здійснюється за принципом подвійного сліпого рецензування, на підставі позитивних рецензій членів редколегії, які є фахівцями в даній тематиці, також запрошуються сторонні дослідники, коло наукових інтересів яких збігається з темою рецензованої статті.

Рецензенти повинні розглянути наступні питання і дати відповідь «Так» або «Ні»:

 1. Чи є результати оригінальними?
 2. Чи відповідають вимогам методи?
 3. Чи відповідає аналіз висновкам?

Рецензенти вказують свою думку:

 1. Прийняти без змін.
 2. Взяти до уваги зауваження рецензента.
 3. Відхилити.

Періодичність публікації

Запланована періодичність випуску збірника –  2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під відкритим доступом згідно з Будапештською Декларацією відкритого доступу (2002 р.) мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Видання публікує статті під Creative Commons Attribution (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу. 

Етичний кодекс

Редакція журналу у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі «Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О.Гужва, І.О.Солдатенко, Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017) та документом «Норми поведінки й найкраща практика для редакторів» (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Міжнародні стандарти для редакторів

Міжнародні стандарти для авторів

Перевірка на наявність плагіату

Проводиться незалежна перевірка на антиплагіат http://strikeplagiarism.com/en/