Про журнал

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Мета видання – висвітлення нових оригінальних історичних ідей, що відображують досягнення вчених у широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології, етнографії до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства.

Географія досліджень охоплює як вітчизняні, так і закордонні країни. У Віснику публікують свої доробки дослідники різних наукових центрів України, а також закордону.

Надається перевага оригінальним статтям, в яких висуваються нові ідеї, узагальнюється досвід постановки і вирішення сучасних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Друкуються матеріали, в яких даються критичні огляди досягнень історичної науки, а також рецензії на наукові та методичні видання у галузі історичних дисціплін.

Місія журналу – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів у галузі історичних дисціплін, активному їх впровадженню у практику та утвердження високих стандартів університетського викладання історичних дисциплін на основі досягнень сучасного історичного знання. Журнал прагне долучитися до формування загального історико-критичного поля у межах українського академічного простору, а також представляти результати вітчизняних пошуків у галузі історії на міжнародній арені.