Оголошення

Шановні колеги! Редакція журналу Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» запрошує подавати статті для публікації у наступному випуску (59) на 2021 рік. Матеріали приймаються до 31 березня 2021 року. Будь ласка, надсилайте статті обсягом від 20 до 40 тис. знаків основного тексту (до 60 тис. разом з анотаціями та бібліографією) та рецензії обсягом 5-7 тис. знаків.