Періодичність видання

Періодичність видання: 2 рази на рік (червень/грудень).