Вопросы хронологии и периодизации марьяновской культуры эпохи бронзы

  • Ю. В. Буйнов

Анотація

Резюме

Буйнов Ю. В. Питання хронології та періодизації мар’янівської культури доби бронзи

Вирішення питання про хронологію та періодизацію мар’янівської культури ускладнене тим, що на її пам’ятниках майже повністю відсутні знахідки артефактів з хроноіндикаторними можливостями. За цими обставинами фахівці змушені використовувати тільки стратиграфічні спостереження та враховувати зміни у керамічних комплексах окремих поселень.

Автор статті полягає на реальності існування у процесі розвитку цієї культури двох періодів: раннього (XVIII—XV ст. до н. е.), коли мар’янівські пам’ятки були розташовані виключно у Лівобережному Поліссі, та пізнього (XIV—XIII ст. до н. е.), пов’язаного з переміщенням мар’янівського ареалу до Дніпро-Донського Лісостепу під тиском племен сосницької культури. У керамічному комплексі пізньомар’янівських пам’ятників органічно поєднуються як традиційні елементи орнаментації, так і інноваційні. Останні мають усі ознаки посуду малобудківського типу.

Ключові слова: доба бронзи, мар’янівська культура, поселення Малі Будки, бондарихінська культура.

 

Summary

J. Buynov. Issues of chronology and Periodization Maryanovsky culture of the Bronze Age

The question of chronology and periodization Maryanovsky culture is complicated by the fact that its monuments are almost no finds of artifacts from the chronoindication capabilities. For these reasons experts are forced to use only the stratigraphic observations and take into account changes in the ceramic complexes of the individual settlements.

The author of the article is the reality of existence in the development of this culture of two periods: early (XVIII—XV century BC), when Mar’yanivsky sites were located exclusively in the Left-bank of poliss’ja, and late (XIV—XIII centuries BC) associated with the movement Mar’yanivsky area to the Dnieper-Don forest-steppe under pressure Sosnitsky tribal culture. In the ceramic complex of pizn’omaryanivsk monuments organically combines the traditional elements of ornamentation, and innovative. The latter have all the signs of ware malobudkivskij type.

Key words: Bronze Age, Maryanivsky culture, settlements Small Booths, bondaryhinska culture.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Буйнов, Ю. В. (2016). Вопросы хронологии и периодизации марьяновской культуры эпохи бронзы. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 10. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4965

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)