Курганы конца VI — середины V вв. до н. э. Нижнего Побужья: греки или скифы?

  • Д. С. Гречко

Анотація

Резюме

Гречко Д. С. Кургани кінця VI—середини V ст. до н. е. Нижнього Побужжя: греки чи скіфи?

У статті розглядаються підкурганні поховання VI  — середины V  ст. до н. е., які були досліджені неподалік від Ольвії. Наводиться історія дослідження пам’яток та розбираються основні моменти дискусії щодо грецької чи скіфської етнічної приналежності захоронень. Характерні риси поховальної традиції цього населення (прямокутні поховальні ями, орієнтація могил та похованих по лінії схід-захід, дерев’яні перекриття та облицювання стін, інвентар) знаходять аналогії серед синхронних скіфських поховань. Виходячи з  цього, скіфська етнічна приналежність похованих у  нижньобугських некрополях пізньоархаїчного-ранньокласичного часу видається нам більш обґрунтованою.

Ключові слова: курган, Нижнє Побужжя, скіфи, греки.

 

Summary

D. Grechko. The Barrows of the Lower Bug Littoral Zone of the end of VI — the Middle of V century B.C: the Greeks or the Sscythians?

In the article there examined under-barrow burials of VI—the middle of V century BC that have been researched not far from Olviya. There adduces the history of the sites research and investigates the principal moments of the discussion concerning the Greek or the Scythian ethnic belonging of the burial. The characteristic features of the burial tradition of this people (right-angled borrowing pits, east-west orientation of the tombs and the buried, wood covering and wall revetment, inventory) draw analogies with synchronous Scythian burials. On the assumption of this, Scythian ethnic belonging of the buried in the Lower Bug littoral necropolis of the late archaic and early classic periods seems to be more well-grounded.

Key words: barrow, the Low Bug littoral, the Scythians, the Greeks.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Гречко, Д. С. (2016). Курганы конца VI — середины V вв. до н. э. Нижнего Побужья: греки или скифы?. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 9. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5009

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)