Погребальные сооружения восточноевропейской Лесостепи скифского времени: вариант типологии

  • Д. С. Гречко

Анотація

Резюме

Гречко Д. С. Поховальні споруди східноєвропейського Лісостепу скіфського часу: варіант типології

У статі запропоновано нову типологію поховальних споруд східноєвропейського Лісостепу скіфського часу. У  основу типології покладено розташування поховань відносно рівня давньої поверхні (ями, на рівні давньої поверхні та впускні) та кодування основних елементів конструкції (стовпова конструкція, рівчак, зруб, дромос, вертикальне чи горизонтальне облицювання стін, лаги та заплічики). Виділено 11  типів поховальних споруд, більшість з  яких поділяється на варіанти. Апробацію нової типології проведено на прикладі сіверськодонецьких поховань скіфського часу. Результати підтвердили її ефективність, а  дані, які були отримані, виявилися зручними для порівняння з  сусідніми регіонами після аналізу їх поховальних споруд за цією ж схемою.

Ключові слова: Східноєвропейський Лісостеп, скіфський час, кургани, типологія.

 

Summary

D. Grechko. Burial Buildings of the Eeast-Eeuropean Forest-steppe of Scythian Times: the  Variant of Typology

There is a new typology of burial buildings of the East-European forest-steppe of Scythian times suggested in the article. Burial places’ arrangement with regard to the ancient ground level (entrance holes and ancient surface holes) and coding of fundamental elements of a  construction (a column construction, a ditch, a felling, an entrance hole, vertical or horizontal revetment, logs) lie in its basis. There were distinguished 11 types of burial buildings; the  majority of them are subdivided into some variants. The approbation of the new typology was carried out by the example of the Severskiy Donets burial places of Scythian times. The  results confirmed its effectiveness; the received data were convenient for comparison with neighboring regions after the analysis of burial structures according to this scheme.

Key words: East European forest-steppe, Scythian time, barrows, typology.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-24
Цитовано
Як цитувати
Гречко, Д. С. (2016). Погребальные сооружения восточноевропейской Лесостепи скифского времени: вариант типологии. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 8. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5048

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)