Міжнародна індексація журналу

Журнал рецензується в таких наукометричних базах даних та пошукових системах:

Google Scholar