Авторські права та ліцензування

Автори, які публікують статті у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації цього твору на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY (CC BY 4.0).

2. Автори можуть укласти окремі додаткові договірні домовленості щодо неексклюзивного розповсюдження опублікованої в журналі версії твору (наприклад, опублікувати його в інституційному сховищі або опублікувати в книзі) з підтвердженням його початкового публікація в цьому журналі.

3. Авторам дозволяється та рекомендується розміщувати свою роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їх веб-сайті) до і під час подання заявки, оскільки це може призвести до продуктивного обміну, а також до більш раннього та більшого цитування опублікованих робіт.