Редакційна колегія Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія».

Відповідальний редактор – д-р іст. наук, професор І. П. Сергєєв (ХНУ імені В. Н. Каразіна)

Відповідальний секретар – канд. іст. наук, доцент Є. С. Рачков (ХНУ імені В.Н.Каразіна) 

 1. Астахова К. В., д-р іст. наук, професор (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»)
 2. Горак А., д-р іст. наук, ад’юнкт (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща)
 3. Греченко В. А., д-р іст. наук, професор (Харківський національний університет внутрішніх справ)
 4. Калініченко В. В., д-р іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 5. Любичев М. В., д-р іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 6. Наумов С. О., д-р іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 7. Обертрайс Ю., д-р іст. наук, професор (Університет імені Фрідріха–Александра міст Ерлангена та Нюрнберга, Німеччина)
 8. Посохов С. І., д-р іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 9. Посохова Л. Ю., д-р іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 10. Потрашков С. В., д-р іст. наук, професор (Харківська державна академія культури)
 11. Сорочан С. Б., д-р іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 12. Станчев М. Г., д-р іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 13. Тодев І., д-р іст. наук, професор (Болгарська академія наук)
 14. Чувпило О. О., д-р іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 15. Явор Г., д-р іст. наук, професор (університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща)
 16. Духопельников В. М., канд. іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 17. Іващенко В. Ю., канд. іст. наук, доцент (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 18. Куделко С. М., канд. іст. наук, професор (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 19. Кушнарьов С. С., канд. іст. наук, доцент (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 20. Литовченко С. Д., канд. іст. наук, доцент (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 21. Любавський Р. Г. канд. іст. наук, доцент (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 22. Куліков В. О., канд. іст. наук, доцент (ХНУ імені В. Н. Каразіна)