Редакційний штат

Редакційна колегія Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія».

Відповідальний редактор:

Посохов Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1390-0625.

Відповідальний секретар:

Рачков Євген Сергійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8506-0162.

 

Астахова Катерина Вікторівна – доктор історичних наук, професор, ректор, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Україна, rector@nua.kharkov.ua, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6973-2152.

Горак Артур – доктор історичних наук, ад’юнкт, ад’юнкт кафедри архівознавства та спеціальних історичних дисциплін, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Республіка Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1964-9008.

Греченко Володимир Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0436-7240.

Іващенко Вікторія Юріївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1799-012X.

Кісельова Юлія Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2571-8436.

Куделко Сергій Михайлович – кандидат історичних наук, професор, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1630-8774.

Куліков Володимир Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8759-0650.

Кушнарьов Сергій Сергійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Східної Європи, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2076-9904.

Литовченко Сергій Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7602-9534.

Любавський Роман Геннадійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5610-359X.

Любичев Михайло Васильович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Східної Європи, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1010-1425.

Мизгін Кирило Валерійович – кандидат історичних наук, PhD, ад'юнкт кафедри стародавньої історії, Варшавський університет, Республіка Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5881-3376.

Миколенко Дмитро Валерійович – доктор історичних наук, професор, доцент кафедри нової та новітньої історії, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3953-6510.

Наумов Сергій Олександрович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0289-4357.

Обертрайс Юлія – доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри новітньої та новітньої історії Східної Європи, Університет імені Фрідріха–Александра міст Ерлангена та Нюрнберга, Федеративна Республіка Німеччина, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3511-8135.

Посохова Людмила Юріївна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3338-1949.

Потрашков Сергій Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедр історії України і всесвітньої історії, Харківська державна академія культури, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5573-0121.

Сорочан Сергій Борисович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9658-7931.

Станчев Михайло Георгійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2034-5087.

Тодев Ілія – доктор історичних наук, професор, Болгарська академія наук, Республіка Болгарія, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0165-8125.

Шрамко Ірина Борисівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1009-9262.

Явор Ґжеґож – доктор історичних наук, професор, заступник директора інституту історії, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Республіка Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3962-5388.