Редакційна колегія Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія».

Відповідальний редактор:

Сергєєв Іван Павлович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, доктор історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; i.p.sergeyev@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0002-4894-8066.

Відповідальний секретар:

Рачков Євген Сергійович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; yevhen.rachkov@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0002-8506-0162.

Астахова Катерина Вікторівна – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», професор, доктор історичних наук; вул. Лермонтівська, 27, 61000, Харків, Україна; rector@nua.kharkov.ua; https://scholar.google.com.ua/citations?user=VtxSs7EAAAAJ&hl=uk.

Горак Артур – Університет Марії Кюрі-Склодовської, ад’юнкт, доктор історичних наук; pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031, Lublin, Polska; artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl; https://orcid.org/0000-0002-1964-9008.

Греченко Володимир Анатолійович – Харківський національний університет внутрішніх справ, професор, доктор історичних наук; пр. Льва Ландау, 27, 61080, Харків, Україна; https://scholar.google.com.ua/citations?user=D_HeaSAAAAAJ. 

Калініченко Володимир Вікторович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, доктор історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; v.v.kalinichenko@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0001-6233-7352.

Любичев Михайло Васильович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, доктор історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; m.v.lyubychev@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0002-1010-1425.

Наумов Сергій Олександрович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, доктор історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; s.o.naumov@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0002-0289-4357.

Обертрайс Юлія – Університет імені Фрідріха–Александра міст Ерлангена та Нюрнберга, професор, доктор історичних наук; Bismarckstraße 12, 91054, Erlangen, Deutschland; julia.obertreis@fau.de; https://orcid.org/0000-0002-3511-8135.

Посохова Людмила Юріївна – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, доктор історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; lposokhova@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0003-3338-1949.

Потрашков Сергій Васильович – Харківська державна академія культури, професор, доктор історичних наук; Бурсацький узвіз, 4, 61057, Харків, Україна, https://scholar.google.com/citations?user=RILT7uQAAAAJ&hl=ru.

Сорочан Сергій Борисович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, доктор історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; s.b.sorochan@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0001-9658-7931.

Станчев Михайло Георгійович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, доктор історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; m.g.stanchev@karazin.ua; https://orcid.org/0000-0002-2034-5087.

Тодев Ілія – Болгарська академія наук, професор, доктор історичних наук; ул. „15 ноември“ №1, 1040, София, България; todevilia@yahoo.com.

Чувпило Олександр Олександрович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, доктор історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; o.o.chuvpylo@karazin.ua; https://scholar.google.com.ua/citations?user=CXqkGOkAAAAJ&hl=ru.

Явор Ґжеґож – Університет Марії Кюрі-Склодовської, професор, доктор історичних наук; pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031, Lublin, Polska; grzegjaw@poczta.umcs.lublin.pl; https://orcid.org/0000-0002-3962-5388.

Духопельников Володимир Михайлович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, кандидат історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; v.m.dukhopelnykov@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0002-7698-0370.

Іващенко Вікторія Юріївна – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент, кандидат історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; ivashchenko@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0003-1799-012X.

Куделко Сергій Михайлович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор, кандидат історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; tronkocentr@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0003-1630-8774.

Кушнарьов Сергій Сергійович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент, кандидат історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; s.s.cuschnarev@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0002-2076-9904.

Литовченко Сергій Дмитрович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент, кандидат історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; s.d.litovchenko@karazin.ua; http://orcid.org/0000-0002-7602-9534.

Любавський Роман Геннадійович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент, кандидат історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; Lubavsky@karazin.ua; https://orcid.org/0000-0002-5610-359X.

Куліков Володимир Олександрович – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент, кандидат історичних наук; майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна; kulikov@karazin.ua; https://orcid.org/0000-0002-8759-0650.