Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» https://periodicals.karazin.ua/history <p>Фахове видання з історичних наук.</p> <p>Матеріали вісника відображують досягнення вчених в широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства.</p> <p>Для викладачів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться історією.</p> Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна uk-UA Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» 2220-7929 Памятники с керамикой позднесосницкого типа в верховьях Северского Донца https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12072 <p>У статті виділяється нова, раніше невідома у басейні Сіверського Дінця група пам’яток фіналу пізньої бронзи. Аналіз здобутих на них матеріалів дозволяє віднести їх до сосницької культури та датувати кінцем XIII-XII ст. до н.е. Її поява у східноукраїнському Лісостепу обумовлена інфільтрацією частини населення з Українського Полісся. Визначена роль поліського етнокультурного компоненту у генезі пам’яток постзрубного типу та бондарихінської культури.</p> Юрій Буйнов ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 6 15 Этапы переговоров о династическом союзе в практике византийской дипломатии https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12071 <p>У статті розглядаються особливості візантійської «шлюбної» дипломатії. Аналізуються причини, за якими візантійські дипломати вдавалися до цього зовнішньополітичного засобу і різні етапи його застосування. Зроблено висновок, що на міжнародній арені прідставники дипломатії Візантії активно проводили переговори з питань династичних союзів, але зволікали з укладенням та виконанням «шлюбних» контрактів. Головна причина такої політики полягала в особливостях суспільного характеру імператорської влади.</p> Константин Бардола ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 17 25 «Хліб для папи»: щодо соціальної специфіки торгівлі продовольством у провінційному візантійському місті доби «темних віків» (на прикладі Херсона за листами папи Мартіна І) https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12074 <p>У статті запропоновано пояснення свідчень листів XVI і XVII папи Мартіна І про нестачу і дорожнечу харчів у Херсоні 655 р. виходячи із соціальної специфіки торгівлі продовольством у візантійському місті доби «темних віків»</p> Андрій Домановський ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 26 36 Немецкая медиевистика в творчестве В. П. Бузескула (1858– 1931): дореволюционный период его научно-педагогической деятельности https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12081 <p>У статті розглядаються наукові оцінки В. П. Бузескулом рівня розвитку німецької медієвістики XIX ст. й особливостей творчості її окремих відомих представників – Л. Ранке, Г. Зібеля тощо. Підкреслюючи сильні сторони німецької медієвістики (її швидкий розвиток, широкий спектр проблематики, глибину досліджень, зразкове видання джерел), харківський учений виділяв й низку негативних явищ – формування частиною німецьких медієвістів ідеї національної переваги німців над іншими народами, тенденційне висвітлення історичної ролі слов’янства й пошук у подіях середньовічної історії виправдання для Німеччини її наступних агресивних воєн.</p> Сергій Іванович Ліман ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 37 48 Історико-архітектурна реконструкція житлового будинку середньовічного Херсонеса – Херсона https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12085 <p>В досліджені запропонована авторська реконструкція житлового будинку середньовічного Херсону, здійснена методами комп’ютерного моделювання. За основу для розробки гіпотези&nbsp;графічної реконструкції середньовічного житлового будинку нами був обраний опублікований план кварталу, розташованого у Портовому районі міста. При створенні комп’ютерної моделі була прийнята гіпотеза В. Н. Даниленка в якості відправної точки.</p> Марія Пархоменко Ірина Снітко ##submission.copyrightStatement## 2018-12-27 2018-12-27 53 49 59 Візантійське чернецтво у релігійній політиці Ісаврійської династії https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12083 <p>У статті досліджується історія візантійського чернецтва під час правління імператорів Ісаврійської династії. Проаналізовано припущення, що імператори-іконоборці свідомо використовували боротьбу довкола легітимності вшанування ікон, щоб розпочати програму конфіскації церковно-монастирських земель. Визначено, що на початковому етапі іконоборського конфлікту представники чернецтва&nbsp; розділилися на противників вшанування образів та захисників ікон</p> Сергій Мілютін ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 60 71 Мартирий склеп «на земле Н. И. Тура» как памятник христианизации Херсонеса https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12094 <p>Пам'ятник, відомий як Склеп «на землі Н. І. Тура» спочатку був поховальною спорудою, що належала одній із сімей місцевої аристократії. Після подій, описаних в тексті Житій єпископів херсонських він став особливо вшанованим місцем пов'язаним з пам'яттю св. Васілея, першого єпископа Херсонеса і чуда що сталося за його молитвою. Пізніше, в кінці IV століття склеп був перебудований в теофонічний мартирій, в якому могли відбуватися періодичні богослужіння пов'язані з пам'яттю подій ранньої історії Церкви в місті.</p> Михайло Фомін ##submission.copyrightStatement## 2018-12-27 2018-12-27 53 72 78 Участь жінок Харківщини в суспільнополітичному житті Російської імперії (друга половина XIX – на початку XX ст.) https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12075 <p>Реформи 2-й половини XIX ст. поклали початок розкріпаченню російських жінок. Жінки активно включалися суспільно – політичне життя. Найбільш актині підтримують народників, есерів та інші партії. Більшість харків”янок проявили себе на ниві просвіти. Вони перші в імперії почали створювати недільні школи. Х. Д. Алчевську, яка ініціювала цю справу, підтримало багато харків'янок . Вчителя шкіл давали учням не тільки гарні знання з язику та математики, а і прививали любов до мистецтва та музики. Гарна підготовка учнів дозволила відкрити у Харкові Вищи жіночі курси</p> Володимир Духопельніков ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 80 90 «"Інший" у спогадах робітників-дніпробудівців, 1920-і – перша половина 1930-х рр.» https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12076 <p>Статтю присвячено аналізу образу «іншого» у спогадах дніпробудівців 1920-х – 1930-х рр. Зроблено спробу продемонструвати як населення «вчилось» говорити про «соціалістичне будівництво» «правильно», «по-більшовицьки». На основі спогадів робітників про будівництво Дніпрогесу розглянуто особливості «пригадування» основних характеристик різних типів цього образу, зокрема, іноземців та «шкідницьких елементів»</p> Оксана Клименко ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 91 101 Російська імперська індустріалізація та дискусія про її рушійні сили в історіографії https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12079 <p>Розглядаються наукові дискусії про результати російської імперської індустріалізації, а також її вирішальні чинники. Показано, що суперечливість тенденцій російської індустріалізації спричинила поділ дослідників на «оптимістів» та «песимістів». Дослідники називають три рушійні сили російської індустріалізації – російський уряд, іноземний бізнес та російське підприємництво, але при цьому сперечаються про співвідношення їхніх ролей. Показано, що співвідношення рушійних сил індустріалізації суттєво змінювалось протягом останніх п’ятдесяти років існування імперії, тому зосередження на етапах індустріалізації впливало на висновки дослідників</p> Володимир Куліков ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 102 111 Концепт масонства в російській еміграційній літературі 20–30-х рр. ХХ ст. https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12080 <p>У статті зроблена спроба проаналізувати основні концепції російської еміграційної публіцистики початку ХХ століття у вивченні масонського руху. Розглянуто погляди інтелектуального конклаву вихідців з Російської імперії, що становлять ґрунтовну основу в суспільно-політичних дискусіях щодо проблеми «вільних каменярів» Російської імперії.</p> Наталія Лашук ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 112 121 Тарас Шевченко і доля «малоросійського проекту» ХІХ ст. https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12084 <p>У статті дається характеристика «малоросійського проекту»; розглядаються його вплив на Тараса Шевченка, відображення ідей «малоросійського проекту» у творчості поета, роль Т. Шевченка у творенні альтернативного «українського проекту».</p> Сергій Наумов ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 122 132 Судова документація як джерело до історії приватних книжкових зібрань Південної України останньої чверті хvііі ст. https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12092 <p>Стаття розкриває інформаційні можливості документів судових установ Катеринославського намісництва останньої чверті ХVІІІ ст., які можуть розширити уявлення про приватні бібліотеки краю. Аналізується перелік книг, які дісталися у спадок дітям капітана артилерії&nbsp; С. Максимова. Автор приходить до висновку,що вказаний реєстр демонструє загальноімперські тенденції до зміни читацьких смаків та підбору асортименту книг.</p> Ольга Посунько ##submission.copyrightStatement## 2018-12-27 2018-12-27 53 133 142 До питання про ефективність державного контролю за Православною Церквою протягом другої половини 1970-х – першої половини 1980-х років (на прикладі Київського Покровського монастиря) https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12093 <p>У цій статті проаналізовано питання ефективності державного контролю за православними монастирями Києва у 1970– 1980 роках. На основі архівних матеріалів, автором досліджено два випадки у Покровському монастирі, на прикладі яких стають очевидними слабкі сторони політики «ослаблення впливу церкви в рамках закону».</p> Андрій Ферт ##submission.copyrightStatement## 2018-12-27 2018-12-27 53 143 151 Национализм как идеологическая основа современных французских ультраправых начала XXI в. https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12073 <p>Стаття присвячена дослідженню такої проблеми, як місце і роль націоналізму в ідеології сучасних французьких ультраправих. Автором розглядається проблема класифікації ультраправих. Аналізуються відмінності націоналізм від нацизму. Визначається роль використання націоналістичних ідей і гасел у політичній боротьбі. Автор робить висновок про те, що сучасних французьких ультраправих складно звинуватити в прямому прояві расизму, оскільки вони намагаються діяти в рамках законодавства, а деякі партії (наприклад, Національний фронт) взяли курс на завоювання політичної влади в країні, відмовившись від радикальних ідей і пропозицій щодо вирішення хвилюючих французів проблем.</p> Алексей Гришель ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 153 165 Политическое наследие С. Стамболова как составляющая болгарского авторитаризма в 1894–1918 гг. https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12082 <p>В статті автор охарактеризував елементи політичної спадщини С. Стамболова у процесах реалізації державної влади в Болгарії після смерті політика. Серед них: зміцнення інституту монархії, широке впровадження різних способів забезпечення перемоги проурядових партій на виборах та формування характерної партійної системи. Дослідник приходить до висновку, що правління С. Стамболова визначило становлення авторитарного режиму Фердинанда.</p> Дмитро Миколенко ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 166 179 Парижский Земско-Городской Комитет и российская эмиграция в Польше в 20-30-е гг. ХХ ст. https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12077 <p>У статті розглядається процес взаємодії Паризького ЗемськоМіського Комітету з російськими емігрантськими організаціями у Польщі. Вивчені фактори, які впливали на особливості цього<br>співробітництва, а також проаналізовані етапи становлення та зміни цих взаємовідносин</p> Анатолій Іванович Йолкін ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 180 190 Індійський національний конгрес на шляху до незалежності (1941–1947 рр.) https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12091 <p>У статті аналізується визвольний рух народів Індійського субконтиненту під час Другої світової війни та в перші післявоєнні роки, розглядається політичний курс Індійського національного конгресу (ІНК), який очолював боротьбу індійців проти англійського панування, висвітлюється політика британських колонізаторів в Індії, показується їхнє ставлення до Конгресу та до індійського національно-визвольного руху</p> Олександр Чувпило ##submission.copyrightStatement## 2018-12-27 2018-12-27 53 191 204 Юбилейные размышления над биографическими параллелями: Д. И. Каченовский и В. Ф. Мещеряков https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12078 <p>Стаття присвячена порівнянню біографій двох відомих харківських істориків – Д. І. Каченовського і В. Ф. Мещерякова. Проводиться паралель між двома вченими, кожен з яких став символом своєї епохи в житті університету. Робиться висновок про те, що обидва історика володіли сильними критичними здібностями, що була затребувана в епоху зміни суспільно-політичних і соціально-економічних систем.</p> Сергій Куделко ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 53 205 212 Нові видання з історії Слобідського України // [Чорний Д. М. Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 264 с.; Історія Слобідської України : хрестоматія / уклад. Д. М. Чорний. – Х. : Видавець Олександр https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12090 <p><strong>Рецензія на підручник: Нові видання з історії Слобідського України // [Чорний Д. М. Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний. – Х. :ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 264 с.; Історія Слобідської України : хрестоматія / уклад. Д. М. Чорний. – Х. : Видавець Олександр Савчук, 2016. –244 с.]</strong></p> Сергій Потрашков ##submission.copyrightStatement## 2018-12-27 2018-12-27 53 214 218 Досліджуючи міське розмаїття: Огляд чотирьох випусків журналу «Місто: історія, культура, суспільство» https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12086 <p>Огляд чотирьох випусків журналу «Місто: історія, культура, суспільство»</p> Володимир Петровський ##submission.copyrightStatement## 2018-12-27 2018-12-27 53 219 224 Університетська культура в українському інтелектуальному просторі: підсумки науково-дослідної роботи https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12089 <p>Наприкінці 2017 року було завершене фундаментальне наукове дослідження «Університетська культура в українському інтелектуальному просторі (XIX – початок ХХI ст.)», виконання якого здійснювалось міжкафедральною групою історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2015– 2017 рр.</p> Людмила Юріївна Посохова ##submission.copyrightStatement## 2018-12-27 2018-12-27 53 225 228