№ 1071

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахроніїї. Розглянуті питання перекладу на базі германських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських, українських та словацьких лінгвістів з романо-германської філології, що відпові- дають новітній функціональній парадигмі лінгвістичних студій.

Опубліковано: 2014-11-13

Весь випуск