№ 1022

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики,  лексикології і стилістики, лінгводидактики на матеріалі германських і романських мов. Висвітлено новітній доробок харківських, українських та російських лінгвістів за результатами їх кандидатських, докторських та подальших досліджень. Подається рецензія на серію посібників з перекладознавства.
Опубліковано: 2014-11-13

Весь випуск