Китайський ієрогліф як художній феномен

  • Н. А. Кірносова
Ключові слова: емоції, ієрогліф, інформація, композиція, лінія, образ, почуття

Анотація

У статті розглядаються такі риси китайського ієрогліфа, як здатність кодувати емоції та почуття, а також відображати механізми образного мислення, які надають підстави розглядати його як художній феномен. Для обґрунтування зазначеної тези залучаються концепції сучасних китайських лінгвістів, сформульовані в ключі «примату ієрогліфа», а також дослідників китайської каліграфії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Афасижев М.Н. О природе художественной информации / М.Н. Афасижев // Искусство в контексте информационной культуры. – М. : Смысл, 1997. – С. 7–16.

Ванслов В.В. Что такое искусство? / В.В. Ванслов. – М. : Изобразительное искусство, 1988. – 326 с.

Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М. : Лабиринт, 2008. – 349 с.

Карапетьянц А.М. Изобразительное искусство и письмо в архаических культурах (Китай до середины I тысячелетия до н.э.) / А.М. Карапетьянц // Ранние формы искусства. – М. : Искусство, 1972. – С. 445–469.

Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства / Р.Дж. Коллингвуд. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 328 с.

Кюн Г. Искусство первобытных народов / Г. Кюн. – М.-Л. : Государственное издательство изобразительных искусств, 1933. – 111 с.

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции / А.Н. Леонтьев // Психология мотивации и эмоций. – М. : ЧеРо, 2002. – С. 57–80.

Лукашевская Я.Н. Первобытное искусство Китая и Южной Кореи. Петроглифы [Електронний ресурс] / Я.Н. Лукашевская. – «Библиофонд», 2003 – 2016. – Режим доступу : http://bibliofond.ru/view.aspx?id=125189 (дата звернення 16.01.2016). – Назва з екрана.

Сапего И.Г. Предмет и форма / И.Г. Сапего. – М. : Советский художник, 1984. – 302 с.

Фридрих И. История письма / И. Фридрих. – М. : Наука, 1979. – 463 с.

汉字文化图说/韩鉴堂主编。-北京:北京语言大学出版社, 2005。- 225页。

文字论/孟华著。-济南:山东教育出版社,2008。 – 363页。
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Кірносова, Н. (2016). Китайський ієрогліф як художній феномен. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 109-115. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6167