Roots to branches: ретроспективна та проспективна інтертекстуальність фанфікшн Великої Британії

  • Олена Нефьодова Кафедра англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7328-8709
Ключові слова: інтертекст, проспективна / ретроспективна інтертекстуальність, фанфік, фанфікшн

Анотація

Розвиток партисипаторної культури разом з поширенням мережевих компьютерних технологій породив мережеву аматорську літературу: фанфікшн. Твори фанфікшн, фанфікі партисипаторної культури утворюються як вторинні художні тексти, котрі у трансформованому вигляді відтворюють окремі складові популярних текстів-канонів. Актуальність обраної тематики, зумовлена масовою популярністю та лінгвокультурною значущістю фанфікшн, пояснює нагальну необхідність всебічного філологічного дослідження цього феномену. У статті розглянуто інтертекстуальність як принцип утворення фанфікшн, для чого уведено поняття інтертекстуального вектору художнього твору, ретроспективної та проспективної інтертекстуальності, яку проаналізовано на прикладі окремих творів. Категоріальною ознакою жанру фанфікшн є його інтертекстуальна розбалансованість. Фанфікі − вторинні тексти, які утворюються за рахунок ретроспективної інтертекстуальності (посилань на прецедентні тексти-канони). Водночас, фанфікі рідко набувають власної прецедентності, що послаблює їх проспективну інтертекстуальність. Рідким прикладом інтертекстуально збалансованого фанфіка вважаємо романи Дж. Р. Р. Толкіна про Середзем’я. У статті розглянуто прецедентні твори, з якими вони реалізували ретроспективну інтертекстуальність: давньоанглійській епос “Beowulf”, скандинавський і фінський епос, давньогерманські легенди, твори Ф. Купера. Таке розмаїття відтворених прецедентних текстів надає романам Толкіна лінгвокультурну багатовимірність та ціннісну глибину, що в поєднанні із захоплюючим сюжетом та цікавими персонажами сприяє їх прецедентності, а отже – надає проспективний інтертекстуальний потенціал, який втілюється в численних фанфіках та збалансовує їхню ретроспективну інтертекстуальність. Перспективним для подальших досліджень вважаємо вивчення процесів трансформації текстів-канонів в фанфіках, а також розгляд типології інтертекстів в фанфікшн.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Волков, А. (Ред.). (2001). Запозичення. В Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці.
2. Гудошник О., & Яровкіна, В. (2021). Фанфікшен як альтернативні медіа: сучасні комунікативні практики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика. 1(1), 43−48.
3. Піндосова, Т. С. (2019). Категорія інтертекстуальності в художніх текстах Д. Брауна: прагмастилістичний аспект. (Дис. канд. філол. наук). Херсонський державний університет, Херсон.
4. Самохіна, В. О. (2015). Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Іноземна філологія, 81, 21−28.
5. Станко, Д. В. (2021). Англомовний фанфікшен: перспективи дослідження. Записки з романо-германської філології, 2(47), 109−115.
6. Fathallah, J. М. (2017). Fanfiction and the author: How fanfic changes popular cultural texts. Amsterdam University Press.
7. Jenkins, H. (1992). Textual poachers: Television fans and participatory culture. New York: Routledge. 8. Samokhina, V. O., & Pasynok, V. H. (2017). Anthroponymic world in the text of the Anglophone joke. Lege Artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2(2), 284–355 (Web of Science).
9. Stephens, J. (1992). Language and ideology in children’s fiction. Longman.
10. Tolkien, J. R. R. (2012). The Hobbit, or There And Back Again. HarperCollins.
11. Tolkien, J. R. R. (2012). The Lord of the Rings. HarperCollins.
Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Нефьодова, О. (2022). Roots to branches: ретроспективна та проспективна інтертекстуальність фанфікшн Великої Британії. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 14-19. https://doi.org/10.26565/10.26565/2227-8877-2022-95-02