Тематична класифікація англомовних абревіатур назв форм контролю, дипломів і сертифікатів у навчанні мов

  • Леонід Черноватий Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-3411-9408
  • Наталя Ковальчук Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-9483-4297
Ключові слова: англомовні абревіатури, іспити, класифікація, контроль, навчання мов, тематичні групи, тематичні підгрупи, тести

Анотація

Стаття розглядає систему тематичних підгруп (ТПГ) англомовних абревіатур тематичної групи (ТГ) «Контроль, тести та іспити». Ґрунтуючись на аналогічних дослідженнях галузевої тематичної типології термінів в українській мові, автори обґрунтовують актуальність своєї розвідки браком потрібного обсягу вивчення абревіатур в англійській мові та необхідністю розробки відповідної тематичної типології. Метою статті була розробка згаданих ТПГ, а завданнями – відбір термінологічного корпусу, його аналіз, окреслення висновків та перспектив.  Теоретичні основи дослідження. Терміносистема англійської мови ґрунтується на певних поняттєвих ознаках, спираючись на які можна об’єднати її компоненти у ТГ, які тлумачяться як єдності термінів, організованих за спільними денотативними ознаками. Розподіл термінів на ТГ розглядається як важлива складова процесу вивчення терміносистеми. Корпус дослідження включав 101 абревіатуру, відібрану з оригінальних англомовних джерел відповідного спрямування. Результати дослідження. ТПГ англомовних абревіатур аналізованої ТГ відзначаються варіативністю з точки зору їхньої розгалуженості (яка є найвищою у таких ТПГ як «Тести та дотичні поняття» – 42%, «Сертифікати» –32%, «Дипломи» – 19%), кількісного складу, структури, приналежності до частин мови та способів термінотворення. Кількість компонентів досліджених абревіатур варіюється від двох до дев’яти, однак переважна їх більшість має від трьох до п’яти складових. За способом термінотворення переважають акроніми, однак нерідко трапляються і змішані моделі, зокрема із застосуванням апокопи. Висновки та перспективи подальших досліджень. Спільні поняттєві ознаки складників усіх ТПГ забезпечують їхню тематичну цілісність, логічність і чіткість. Компонентний склад абревіатур аналізованої ТГ коливається в ширшому діапазоні, порівняно з іншими ТГ. Моделі термінотворення, структурні характеристики та  способи перекладу абревіатур потребують додаткового вивчення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Acronyms Related to TESL. Internet TESL Journal. (n.d.). Retrieved from http://www.Iteslj.org > acronyms (Last accessed: 24.04.2020).

al-Qinai, J. (2007). Abbreviation and Acronymy in English Arabic Translation. Meta, 52(2), 368–375. https://doi.

org/10.7202/016082ar

Belda, J. R. (2004). Translating Computer Abbreviations from English into Spanish: Main Types and Problems. Meta, 49(4), 920–929.

Borodina, N. S. (2013). Osnovni klasyfikatsiini riady v ukrainskii linhvodydaktychnii terminolohii [Principal classification categories un Ukrainian language teaching terminology]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger], 2(1), 145–149. (in Ukrainian).

Chernovaty, L. M., & Kovalchuk, N. M. (2020). Tematychna klasyfikatsiia anhlomovnykh abreviatur nazv orhanizatsii u sferi navchannia mov [Thematic classification of English abbreviations for language teaching organizations]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Romano-hermanska filolohiia. Metodyka vykladannia inozemnykh mov [The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Roman and German Philology. Methods of Foreign Language Teaching], 91, 165–172. (in Ukrainian).

Chernovaty, L. M., & Kovalchuk, N. M. (2020). Tematychna klasyfikatsiia anhlomovnykh abreviatur nazv pidkhodiv do navchannia mov ta form yoho orhanizatsii [Thematic classification of English abbreviations for approaches to language teaching and its organizational forms]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Romano-hermanska filolohiia. Metodyka vykladannia inozemnykh mov [The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Roman and German Philology. Methods of Foreign Language Teaching], 92, 123–137. (in Ukrainian).

Farion, I. (Ed.). (2017). Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» [National Lviv Polytechnic University Messenger. Problems of Ukrainian Terminology], 869. Lviv: Lvivska Politekhnika Publ. (in Ukrainian)

Fijo Leуn, M. I. & Fuentes Luque, A. (2013). A Corpus-based Approach to the Compilation, Analysis, and Translation of Rural Tourism Terms. Meta, 58(1), 212–226. https://doi.org/10.7202/1023817ar

Gehenot, D. (1975). Le sigle : aperçu linguistique. Meta, 20(4), 271–307.

Herasimova, O. M. (2016). Osoblyvosti perekladu terminiv (na prykladi prykordonnoho dyskursu) [Specifics of terminology translation (on the material of Border Guards discourse)]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. Filolohiia [Scholarly Messenger of International Humanitarian University. Philology Series], 22, 180–182. (in Ukrainian)

Ivashchenko, V. L. (Ed.). (2017). Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger]: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu ukrainskoi movy NANU [Journal of scholarly papers of the Ukrainian Language Institute, Ukrainian National Academy of Sciences], 4. Kyiv, Instytut ukrainskoi movy NANU Publ. (in Ukrainian)

Khalinovska, L. A. (n.d.). Tematychni hrupy na poznachennia nazv litalnykh aparativ ta povitrianykh suden v ukrainskii avialeksytsi [Thematic groups to indicate aircraft and other air vehicles in Ukrainian aviation terminology]. Retrieved from http://term-in.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=90&Itemid=19&lang=uk. (in Ukrainian)

Kharchuk, L. V. (2013). Tematychna klasyfikatsiia ukrainskykh elektroenerhetychnykh terminiv [Thematic classification of Ukrainian terminology in electric power production]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger], 2(2), 72–77. (in Ukrainian)

Koval, R., & Tyravska, O. (2017). Problemy perekladu terminolohii reabilitatsii [Problems of rehabilitation terminology translation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» [National Lviv Polytechnic University Messenger. Problems of Ukrainian Terminology], 869, 39–46.

Kozak, L. V. Tematychna struktura ukrainskoi tekhnichnoi terminolohii [Thematic structure of Ukrainian technological terminology]. Available at: http://ukrmova.com.ua/2011/Artcl15.pdf. (in Ukrainian).

Lepekha, T. V. (2000). Leksyko-semantychni ta slovotvirno-strukturni osoblyvosti sudovo-medychnoi terminolohii (Avtoreferat kandydatskoi dysertatsii) [Lexical, semantic, word-formation and structural specifics of forensic terminology (Philology PhD synopsis)]. Dnipropetrovskyi natsionalnyi universytet, Dnipro. (in Ukrainian)

Myers, H. (1974). Some Abbreviations for Energy Units in France. Meta, 19(4), 203–205. https://doi.org/10.7202/003685ar

Nicaise, L. (2011). On Going Beyond the Literal: Translating Metaphorical Conceptualizations in Financial Discourse. Meta, 56(2), 407–423. https://doi.org/10.7202/1006184ar

Resche, C. (2000). Equivocal Economic Terms or Terminology Revisited. Meta, 45(1), 158–173. https://doi.org/10.7202/003940ar

Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Bungay: Longman.

Rodríguez González, F. (1993). Morphovariation and Synonymy of Acronyms. Meta, 38(2), 275–292. https://doi.org/10.7202/002941ar

Shmatko, I. V. (2015). Osoblyvosti systemnoi orhanizatsii ukrainskykh bdzhilnytskykh terminiv za tematychnymy i leksyko-semantychnymy hrupamy [Specifics of bee-breeding terminology systemic organization into thematic and lexical-semantic groups]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger], 3(2), 198–210. (in Ukrainian)

The Common European Framework of Reference for Languages. (2018). Cambridge : Cambridge University Press.

Wakabayashi, J. (1996). Teaching Medical Translation. Meta, 41(3), 356–365. https://doi.org/10.7202/004584ar

Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Черноватий, Л., & Ковальчук, Н. (2021). Тематична класифікація англомовних абревіатур назв форм контролю, дипломів і сертифікатів у навчанні мов. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (94), 87-95. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2021-94-13