Сенсибілізація студентів до існування соціокультурних особливостей у реалізації ввічливості на заняттях з іноземної мови

  • Іванна Голуб Кафедра прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-6275-644X
Ключові слова: методика навчання іноземних мов, міжкультурна комунікація, міжкультурні непорозуміння, сенсибілізація, соціокультурна компетенція

Анотація

Стаття розглядає можливості сенсибілізації студентів на заняттях з іноземної мови до існування соціокультурних особливостей у реалізації ввічливості. За теорією П. Браун, С. Левінсона ввічливість ґрунтується на існуванні ключових потреб людини щодо збереження особистої гідності та особистого недоторканого простору, що дозволяє говорити про ввічливість як про універсальну категорію. Проте ця універсальність не стосується способів реалізації ввічливості у різних культурах, натомість порівняльні дослідження свідчать, що кожна культура має свій специфічний арсенал мовних і немовних засобів вираження ввічливості. Результати цих досліджень є, на нашу думку, аргументом для того, щоб категорія стала предметом розгляду на заняттях із іноземних мов у вишах. Важливо, щоб студенти розуміли, що ввічливість – це складна система національно-специфічних стратегій, які спрямовані на гармонійне, безконфліктне спілкування. При цьому потрібно звертати увагу студентів не лише на граматичні засоби вираження ввічливості у рідній та іноземних мовах, а й продемонструвати їм вплив лінгво- і соціокультурних факторів на реалізацію ввічливості під час міжкультурного спілкування, а також те, як різна інтерпретація засобів вираження ввічливості представниками різних культур спричиняє непорозуміння у комунікації. Нами було сформульовано прийоми сенсибілізації студентів до проявів категорії ввічливості у міжкультурному спілкуванні. Ці прийоми знайшли своє втілення у відповідних вправах. Запропоновані вправи не мають на меті познайомити студентів із правилами ввічливості у культурах іноземних мов, які вивчаються, а загострюють чутливість студентів до впливу соціо-і лінгвокультурних факторів на реалізацію ввічливості у міжкультурній комунікації. Саме усвідомлення студентами того, що постійно існує можливість виникнення непорозумінь у міжкультурному спілкуванні, які пов’язані із відмінностями у інтерпретації моделей ввічливої поведінки у різних культурах, є основною запорукою успішного подолання студентами у майбутньому таких ситуацій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Borysko, N. F. (2018). Problemy mizhkul‘turnoi pidhotovky majbutnikh uchyteliv i vykladachiv inozemnykh mov [Problems of cross-cultural training of preservice foreign language teachers]. Inozemni movy [Foreign Languages], 93(1), 9−20. https://doi.org/10.32589/im.v0i1.124861. (in Ukrainian)

Brown, P., & Levinson, S. (1987). Politeness. Some universals in language usage: Politeness Phenomena. Cambridge: Cambridge University Press.

Eismann, V. (2017). Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. Trainingsmodul. Berlin: Cornelsen.

Holub, I. Yu. (2015). Adaptatsiia navchal’nykh materialiv dlia formuvannia sotsiokul’turnoi kompetentsii studentiv na zaniattiakh z inozemnoi movy [Adapting studying materials for developing sociocultural competence in students in foreign language classes]. Proc. of int. sci. conf. “Liudyna. Komp’iuter. Komunikatsiia”, Apr. 22–25. (pp. 221–225). L’viv: Natsional’nyj universytet “L’vivs’ka politekhnika.” (in Ukrainian)

Karaban, V. (2013). Vazhlyvist’ navchannia uzusu ridnoi ta inozemnoi mov u pidhotovtsi vykladachiv ta filolohiv inozemnykh mov [The importance of teaching the customary usage of the native and foreign languages in training translators and specialists in modern foreign languages]. Movni i kontseptual’ni kartyny svitu [Language and conceptual pictures of the world], 2, 24−31. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_2_6 (in Ukrainian)

Kotthoff, H. (2003). Aspekte der Höflichkeit im Vergleich der Kulturen. Retrieved from https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-9330

Liang, Y. (2013). Höflichkeit. In: P. Bogner (Hg.), Handbuch: interkulturelle Germanistik. (S. 244–53). Stuttgart: J.B. Metzler.

Lösche, H. (2009). Interkulturelle Kommunikation. Sammlung praktischer Spiele und Übungen. Augsburg: Ziel.

Lüsebrink, H.-J. (2016). Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart: J.B. Metzker-Verlag.

Malaia, O. Yu. (2008). Realizatsiia movlennievykh stratehij vvichlyvosti u dyskursi nimets’komovnykh forumiv (Dys. kand. filol. nauk). [Realization of Politeness Speech Strategies in German Internet-Forum Discourse (Philology PhD thesis)]. Kharkivs’kyj natsional’nyj universytet imeni V. N. Karazina, Kharkiv. (in Ukrainian)

Moisieieva, F. A. (2009). Pryntsyp vvichlyvosti u verbal’nij komunikatsii iak umova uspishnoho spilkuvannia [Politeness principle in verbal communication as a condition for successful communication]. Visnyk Donets’koho natsional’noho universytetu ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovs’koho. Seriia: Humanitarni nauky [Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tuhan-Baranovskyi], 2, 40−46. (in Ukrainian)

Poberezhnyk, N. O. (2012). Morfolohichni indykatory vvichlyvosti u nimets’kij movi [Morphological indicators of politeness in German using verbs and their categories]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Filolohiia [International Humanitarian University Herald. Philology], 23, 101−103. (in Ukrainian)

Sitko, A. V. (2007). Osoblyvosti vidtvorennia etyketnykh form anhlomovnykh pytal’nykh rechen’ ukrains’koiu movoiu [Peculiarities of translating etiquette forms of English interrogative sentences into Ukrainian]. Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky [Problems of semantics, pragmatics and cognitive linguistics], 11, 296–302. (in Ukrainian)

Skrypnyk, Yu. D. (2006). Komunikatyvna katehoriia vvichlyvosti v korejs’kij movi. (Avtoref. Kandydatskoi dysertatsii) [The communicative category of politeness in Korean (Philology PhD thesis synopsis)]. Kyivs’kyj natsional’nyj un-t im. Tarasa Shevchenka, Kyiv. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Голуб, І. (2021). Сенсибілізація студентів до існування соціокультурних особливостей у реалізації ввічливості на заняттях з іноземної мови. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (94), 60-67. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2021-94-09