Аспекти формування мовної культури як складової професійної культури майбутніх фахівців

  • Катерина Гнатенко Кафедра української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури https://orcid.org/0000-0001-5329-7846
Ключові слова: мовна компетенція, мовна культура, мовна культура майбутніх фахівців, професійна культура, професійна культура викладача фізичного виховання

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблеми формування мовної компетенції як невід’ємної частини мовної культури майбутніх викладачів фізичної культури та тренерів на шляху формування їх професійної культури під час навчального процесу у закладі вищої освіти. Автор констатує глобалізацію підходу до використання можливостей освітнього процессу, а саме підвищення професійної культури, розкриває зміст понять «мовна компетенція», «мовна культура», «професійна культура» та «професійна культура викладача фізичної культури». В статті проведено аналіз останніх досліджень, щодо змісту цих понять. Проаналізовано тісний зв’язок зазначених понять, їх вплив одне на одне та взаємодія з поняттям «роль викладача фізичної культури». Розглянуто обумовленність цих складових культурологічною моделлю змісту освіти. Враховуючи дані останніх досліджень, зроблено висновок, що проблема може бути вирішена в рамках комплексного підходу до формування риторичної компетенції. Проведено анкетування з метою виявлення оціночного рівня сформованості мовної культури студентами навчального закладу вищої освіти. Виявлено, що питання, які пов’язані з вмінням публічно виступати та розуміти причини виникнення комунікативних бар'єрів, вмінням аргументовано переконувати, визнавати свої помилки і приймати іншу точку зору, були оцінені студентами низькими балами під час анкетування. Це є свідченням про відчуття студентами низького рівня сформованості мовної культури, що матиме негативний вплив на формування професійної культури майбутніх фахівців галузі спорту. Зроблено висновок, що освідомлення цієї проблеми має призвести до переосмислення методів формування мовної компетентності під час навчального процесу в закладах вищої освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Boguslavskaya, V. V. (2016). Modely` obrazovatel`nogo razvy`ty`ya: scenarnokommuny`katy`vnaya geopedagogy`ka [Models of educational development: Scenario-communicative geopedagogy], Proc. of the intern. sci.-pract. conf. “Education & Science” for education instructors. (pp. 57–60). (in Russian)

Filipchuk, G. G. (2007). Kul`turologichna osnova suchasnoyi osvity` [The culturological basis of the modern education]. Pedagogichna i psy`xologichna nauky` v Ukrayini (do 15 richchya APN Ukrayiny`) [Pedagogical and psychological science in Ukraine (15 anniversary of Ukraine’s APN]. (Vol. 2). Kyiv: Pedagogichna dumka, 37– 45. (in Ukrainian)

Galytska, M. M. (2013). “Kul`tura” ta “osvita”: vzayemozumovlenist` ponyat` [“Culture” and “education”: the interconnection of the meanings]. Pedagogichny`j proces: teoriya i prakty`ka [Pedagocial process: theory and practice], 4, 28–33. (in Ukranian)

Gurevy`ch, P. (2005). Kul`turology`ya [Culturology]. Moskva: Iscustvo. (in Russian)

Konev, V. A. (1998). Ontology`ya kul`tury` [Ontology of culture]. Samara: Samarsky universitet Publ. (in Russian)

Kostikova, I. I. (2006). Vy`kory`stannya metodiv pedagogichnogo doslidzhennya u procesi pidgotovky` majbutn`ogo vchy`telya [The use of methods of pedagogical research in the process of training future teachers]. Zbirny`k naukovy`x pracz` Umans`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu [Uman state pedagogical university synopsys], 2. Retrieved from https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2006.187070. (in Ukranian)

Kovalenko, J., Gnatenko, K., Fedorenko, O., Karpets, L., & Kovalenko, R. (2021). Formation of Vocational Competence of Future Specialists in Physical Education and Sports. Pedagogika [Pedagogics], 140(4), 220–236. Scopus.

Kremen`, V. G. (2012). Duxovnist` i kul`tura suspil`stva vy`znachayut`sya rozvy`tkom osvity` [The spirituality and culture of society are determined by the development of education]. Vy`shha pedagogichna shkola SPV. Universy`tet v B’yalostoci [Higher pedagogical school SPV. University in Bialostock], 45–55. (in Ukrainian)

Nikolaieva, S. Yu. (2003). Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Pan-European recommendations for language education: study, teaching, evaluation]. Kyiv: Lentvint. (in Ukrainian)

Rudny`cz`ka, O. P. (2005). Pedagogika: zagal`na i my`stecz`ka [Pedagogy: general and artistic]. Ternopil’: Navchal’na knyga-Bogdan. (in Ukrainian)

Sabatovskaya, Y`. S. (2002). Problema professy`onal`noj kul`tury v sovremennoj otechestvennoj socy`ology`cheskoj ly`terature [The problem of professional culture in modern Russian sociological literature]. Vcheni zap. Khark. gumanit. un-tu “Nar. ukr. akad.” [Research bulletin of Kharkiv university of humanities “People’s Ukrainian Academy”], 9, 206–214. (in Russian)

Semionov, Yu. Y`, & Tajlor, E. (1998). Kul`turology`ya. XX vek [Culturology]. (Vol. 2). (in Russian)

Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Гнатенко, К. (2021). Аспекти формування мовної культури як складової професійної культури майбутніх фахівців. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (94), 53-59. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2021-94-08