Чинники ідеологічного впливу на переклад (на матеріалі українських перекладів роману Е. Гемінґвея «По кому подзвін» 1981 та 2018 рр.)

  • Ірина Фролова Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-9260-229X
  • Олександра Лапіна Студентка другого курсу магістратури кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: вплив, ідеологія, об'єктивні/відносно об'єктивні/суб'єктивні чинники, переклад, цензура

Анотація

У статті досліджено природу відмінностей в українському перекладі, спричинених радикальними відмінностями в ідеології в 1981 та 2018 рр. Розуміння ідеологічних чинників впливу на перекладацьку діяльність як таких, що обумовлені цензурою, дозволило нам запропонувати класифікацію, яка охоплює три типи: об'єктивні, відносно об'єктивні та суб'єктивні чинники. Далі ми розглянули прояви впливу цих чинників в українських перекладах роману Е. Гемінґвея «По кому подзвін» М. Пінчевського (1981) та А. Савенця (2018). Об'єктивний чинник перебуває поза сферою перекладацької діяльності, оскільки перекладачі не мають тут жодної влади. Його суть у необхідності іноземного літературного твору пройти крізь «фільтри» цензури, щоб отримати дозвіл на переклад та публікацію. Незважаючи на те, що в основі такого дозволу були абсолютно різні ідеологічні міркування у 1981 та 2018 рр., роману Е. Гемінґвея вдалося успішно подолати ці фільтри. Відносно об'єктивний чинник, що поєднує цензуру та самоцензуру, є ментальною репрезентацією вимог цензури у свідомість перекладачів. Вплив цього чинника має два різновиди: вилучення певних фрагментів тексту оригіналу з тексту перекладу та ідеологічно вмотивовані обмеження у доборі відповідників. Обидва чітко простежуються в українському перекладі радянської доби, тоді як сучасний переклад є вільним від таких впливів. Суб'єктивний чинник є виключно самоцензурою, що стосується ідеології потенційного читача та етики перекладу. Його вплив виявляється у доборі різних способів перекладу/перекладацьких трансформацій та/або різних мовних засобів. Вплив цього чинника спостерігається у досліджених перекладах, але ідеологічна природа виявлених відмінностей потребує подальшого детального аналізу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Andrii Savenets. Відновлено з https://zu.edu.ua/graduated36.html (in Ukrainian)

Bassnett, S. (2007). Culture and translation. In P. Kuhiwezak, & K. Littau (Eds.), A companion to translation studies. Clevedon; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters LtD.

Bljum, A. (2005). «Internacional’naja literatura»: Podcenzurnoe proshloe [“International literature”: The past under censorship]. Inostrannaja literatura [Foreign Literature], 10, 298–299. (in Russian)

Calzada Pérez, M. (Ed.) (2006). Apropos of Ideology: Translation studies on ideology. Manchester: St. Jerome. Castro Ruz, Fidel.

Darnish, A. Towards at theory of constraints in translation. Retrieved from http://www.surf.net.au/ writescope/ translation/index.html.

Hemingway, E. For whom the bell tolls. Retrieved from https://content.ikon.mn/banners/2015/4/9/1468/Hemingweyfor-whom-the-bell-24grammata.compdf.pdf.

Heminhvei, E. (1981). Po komu podzvin [For whom the bell tolls]. Kyiv: Vyshcha shkola Publ. (in Ukrainian)

Heminhvei, E. (2018). Po komu podzvin. [For whom the bell tolls]. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva. (in Ukrainian)

Mar Pinchevskyi. Відновлено з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. (in Ukrainian)

Merkle, D. (2010). Censorship. In Y. Gambier, & L. v. Doorslayer (Eds.), Handbook of translation studies, (Vol. 1, pp. 18–21). AMSTERDAM, the Netherlands: John Benjamin Publishing Company.

Merkle, D. External and internal pressures on the translation: Relation to censorship. Retrieved from http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:mLVSHnt1_ioJ:www.ailcicla.org/2004/Denise%2520Merkle.doc+&cd=14&hl=ru&ct=-clnk&gl=uas.

Munday, J. (2007). Style and ideology in translation: Latin American writing in English. Routledge: London & New York.

Munday, J. (2014). Translation and ideology. The Translator, 13(2), 195–217. DOI: 10.1080/13556509.2007.10799238.

Orlowski, P. (2012). Power of discourse. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/238498480_The_Power_of_Discourse.

Sherry, S. (2012). Censorship in translation in the Soviet Union in the Stalin and Khrushchov Eras. Edinburg: The University of Edinburg.

Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Фролова, І., & Лапіна, О. (2021). Чинники ідеологічного впливу на переклад (на матеріалі українських перекладів роману Е. Гемінґвея «По кому подзвін» 1981 та 2018 рр.). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (94), 40-46. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2021-94-06