Риторичні функції сугестії як заcобу мовленнєвого впливу

  • Алла Мартинюк Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2804-3152
  • Аліна Понікарьова Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8450-7092
Ключові слова: мовленнєвий вплив, повтор, сугестія, фокус уваги

Анотація

У статті встановлено риторичні функції засобів сугестивного мовленнєвого впливу на основі розмежування їх із засобами раціонального, емотивного і вольового мовленнєвого впливу. Теоретичну основу роботи складає інтерсуб’єктивне розуміння комунікації, де вербальні засоби розглядаються як невід’ємні від невербальних, а інтерпретація мовлення здійснюється на перцептивному, когнітивному й емотивному рівнях взаємодії комунікаторів, з урахуванням фактору волевиявлення. Основним методом дослідження є інференційний аналіз, який дозволяє прогнозувати пресупозиції та інтенції мовців, а також інференції адресатів з урахуванням усіх зазначених вище параметрів. Матеріалом емпіричного аналізу є TED промова дослідника невербальної поведінки Емі Кадді, яка наразі займає одне із найвищих місць у списку TED Промов, що набирають найбільшу кількість переглядів. Спираючись на дані когнітивної психології щодо існування напівавтоматичних когнітивних схем регуляції соціальної поведінки людини (імпульсивної та рефлексивної), які вмикають або вимикають контроль свідомості шляхом фокусування або відключення уваги, автори висловлюють гіпотезу, що вербальні засоби сугестії мають бути здатними активувати імпульсивну систему і вимикати рефлексивну. Для виконання цієї функції засоби сугестивного впливу мають діяти на рівні структури / форми, а не змісту. Стверджується, що засобами сугестії є способи аранжування синтаксичної структури, а не її змістове наповнення, яке може служити і раціональному, емотивному чи вольовому  впливу. Засоби раціонального, емотивного і вольового впливу активують ті чи інші концептуальні структури, а засоби сугестії створюють умови для прищеплення цих структур свідомості людини через вплив на підсвідомість. Повтор синтаксичних структур створює ритмічний малюнок, що вимикає фокус уваги і слугує автоматизації сприйняття реципієнтів.  Зміна ритмічного малюнку повтору має протилежну функцію – деавтоматизації сприйняття і введення інформації у фокус уваги реципієнтів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Amoroso, R. L. (2018). On the origin of sexual preference. In R. L. Amoroso, L. H. Kauffman, P. Rowlands, & G. Albertini (Eds.), Unified field mechanics II: Formulations and empirical tests (pp. 597–622). Singapore: World Scientific.

Arnol’d, I. V. (2010). Stilistika. Sovremennyj anglijskij jazyk. [Stylistics. Modern English language]. Moskva: Flinta; Nauka. (in Russian)

Behterev, V. M. (2001). Vnushenie i ego rol’ v obshhestvennoj zhizni. [Suggestion and its role in social life]. Sankt Peterburg: Piter. (in Russian)

Boltaeva, S. V. (2003). Ritmicheskaja organizacija suggestivnogo teksta (Avtorefat kandidatskoj dissertatsii) [Rhythmic organisation of suggestive text (Philology PhD thesis synopsis)]. Ural’skij gosudarstvennyj universitet imeni A. M. Gor’kogo, Ekaterinburg. (in Russian)

Chafe, W. L. (1994). Discourse, consciousness and time: the flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago: Chicago University Press.

Cherepanova, I. Ju. (2002). Zagovor naroda: Kak sozdat’ sil’nyj politicheskij tekst. [People’s language: How to create a strong political text]. Moskva: KSP+. (in Russian)

Cuddy, A. (n. d.) Your body language may shape who you are. Retrieved from https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are?language=en

Denisjuk, E. V. (2003) Manipuljativnoe rechevoe vozdejstvie: kommunikativno-pragmaticheskij aspekt. (Avtorefat kandidatskoj dissertatsii) [Manipulative verbal influence: a communicative-pragmatic aspect (Philology PhD thesis synopsis)]. Ural’skij gosudarstvennyj universitet imeni A. M. Gor’kogo, Ekaterinburg. (in Russian)

Encyclopaedia Britannica. (n. d.). Retrieved from https://www.britannica.com/topic/mind

Guliyeva, D. O. (2018). Realizaciya komunikaty`vny`x strategij pozy`ty`vnoyi / negaty`vnoyi ocinky` v anglo-amery`kans`kij neoficijnij komunikaciyi (Avtorefat kandidatskoj dissertatsii) [Instantiation of communicative strategies of positive / negative evaluation in Anglo-American non-official communication (Philology PhD thesis synopsis)]. Xarkivs`ky`j nacional`ny`j universy` tet imeni V. N. Karazina, Xarkiv. (in Ukrainian)

l`chenko, M. L. (2014). Genderna specy`fika strategij komunikaty`vnogo dominuvannya v amery`kans`ky`x peredvy`borchy`x teledebatax (Avtorefat kandidatskoj dissertatsii) [Gender specificity of communicative domination strategies in the American electoral televised debate (Philology PhD thesis synopsis)]. Xarkivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni V. N. Karazina, Xarkiv. (in Ukrainian)

Il`ny`cz`ka, L. L. (2006). Anglomovny`j sugesty`vny`j dy`skurs ( Avtorefat kandidatskoi dissertatsii) [English suggestive discource (Philology PhD thesis synopsis)]. Ky`yivs`ky`j nacional`ny`j un-t imeni Tarasa Shevchenka, Ky`yiv. (in Ukrainian)

Jung, K. G. (2008). Struktura i dinamika psihicheskogo [The structure and dynamics of the psyche]. Moskva: «Kogito-Centr». (in Russian)

Kajsina, D. M. (2018). Anglomovny`j dy`skurs ideaciyi: strategiyi komunikaty`vnogo vply`vu (na materiali internet-platformy` TED) (Avtorefat kandidatskoj dissertatsii) [English ideation discourse: strategies of communicative influence (based on TED Internet platform (Philology PhD thesis synopsis)]. Xarkivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni V. N. Karazina, Xarkiv. (in Ukrainian)

Maksy`menko, O. V. Aktualizaciya zhestovo-verbal`ny`x vy`slovlen` v amery`kans`komu rozvazhal`nomu teleinterv’yu (Avtorefat kandidatskoj dissertatsii) [Instantiation of gesture-verbal utterances in the American entertaining television interview (Philology PhD thesis synopsis)]. Xarkivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni V. N. Karazina, Xarkiv; Chernivecz`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni Yuriya Fed`kovy`cha, Chernivci. (in Ukrainian)

Marty`nyuk, A. P. (2009). Dy`skursy`vny`j instrumentarij analizu anglomovnoyi reklamy`. [Discursive instruments of analysis of English advertising]. Lingvisty`ka XXI stolittya: novi doslidzhennya i perspekty`vy` [Linguistics of the XXI century: New research and perspectives], 3, 159–167. (in Ukrainian)

Marty`nyuk, A. P. (2015). Argumentaciya ta sugestiya yak instrumental`ni strategiyi dy`skursu [Argumentation and suggestion as instrumental discursive strategies]. Movni i konceptual`ni karty`ny` svitu [Linguistic and conceptual pictures of the world], 55, 238–246. (in Ukrainian)

Martynjuk, A. P. (2015). Kognitivno-kommunikativnyj instrumentarij analiza rechevogo vozdejstvija. [Cognitivecommunicative tools of analysis of verbal influence]. Science and Education a New Dimension. Philology, III(15), 68, 67–70. (in Russian)

Martynjuk, A. P., & Ponikareva, A. Ju. (2013). Kognitivno-diskursivnyj instrumentarij analiza slozhnopodchinennogo sintaksis anglojazychnogo politicheskogo diskursa. [Cognitive-discursive tools of analysis of complex syntax of the English political discourse]. Cognition, communication, discourse, 7, 68– 80. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2013-07-05 (in Russian)

Martynyuk A., & Ponikaryova, A. (2018). Syntactic rhythm of political speeches as a psycholinguistic tool of suggestive influence. Psycholinguistics, 24(2), 181–197. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-2-181-197

Martynyuk, A. (2017). “Now that the magic is gone” or toward cognitive analysis of verbal/co-verbal communication. Cognition, communication, discource, 15, 51–72. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2017-15-04

Martynyuk, A. P. (2020) Problema smyslotvorennya v komunikatsiyi. [The problem of sense-making in communication]. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Seriya: Inozemna filolohiya. Metodyka vykladannya inozemnykh mov [V. N. Karazin Kharkiv. National Univ. Messenger. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching], 91, 27–42. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-04 (in Ukrainian)

Potebnja, A. A. (1982). Mysl' i jazyk. [Thought and language]. Har'kov: Tipografija Adol'fa Darre. (in Russian)

Shelestjuk, E. V. (2008). Rechevoe vozdeĭstvie: ontologija i metodologija issledovanija [Verbal influence: ontology and methodology of analysis]. Cheljabinsk: OOO «Jenciklopedija». (in Russian)

Strack, F., & Deutsch, R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social behavior. Personality and Social Psychology Review, 8(3), 220–247. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr080310.1207/s15327957pspr0803

Talmy, L. (1975). Figure and ground in complex sentences. (1975). Proceedings of the first annual meeting of the Berkeley Linguistics Society, 419–430. https://doi.org/10.3765/bls.v1i0.2322

Vygotskij, L. S. (1934). Myshlenie i rech'. [Thinking and speech]. Moskva; Leningrad: Gosudarstvennoe social'nojekonomicheskoe izdatel'stvo. (in Russian)

Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Мартинюк, А., & Понікарьова, А. (2021). Риторичні функції сугестії як заcобу мовленнєвого впливу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (94), 20-26. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2021-94-03