Оцінювання професійної компетенції учителя іноземної мови

  • Ірина Свердлова Кафедра методики та практики викладання іноземної мов Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0725-4818
  • Марина Рубцова Кафедра методики та практики викладання іноземної мов Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9643-5428
Ключові слова: вчитель, компетентність, компетенція, стандарт оцінювання

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблеми оцінювання професійної діяльності вчителя іноземної мови. Автори констатують, що серед методистів не існує єдиного тлумачення понять «компетентність» і «компетенція», відсутні єдині підходи щодо об’єктивної та повної оцінки роботи вчителя. Враховуючи дані останніх досліджень, зроблено висновок, що проблема може бути вирішена в рамках компетентнісного підходу. Показано, що компетентність являється ширшим поняттям, яке включає в себе набір певних компетенцій. В структуру компетентності входять не тільки традиційні знання, уміння та навички, але і особистісно-ціннісні характеристики людини, які також мають стати об’єктом оцінювання професійної діяльності вчителів. Розглянуто поняття «компетентність вчителя» і виділені її складові, до яких належать професійна, соціальна, особистісна та педагогічна компетенції. Досліджено зміст кожної компетенції. Виходячи з пріоритетів, виділених студентами, для розробки стандартів оцінювання роботи вчителя обрано професійну компетенцію, зокрема один аспект, – володіння прийомами викладання іноземних мов. Встановлено, що володіння прийомами викладання включає наступні вміння: формулювати і реалізовувати ціль навчання; створювати мотиваційну базу; планувати урок; проводити урок; контролювати і оцінювати досягнення учнів. Розроблено п’ять стандартів оцінювання роботи вчителя в рамках професійної компетенції. Кожний стандарт включає індикатор – набір характеристик, які дозволяють зробити висновок щодо приналежності до певної компетенції, та градуйовану систему оцінювання кожної компетенції. Проведено анкетування вчителів шкіл з метою встановлення, чи являються виділені характеристики зрозумілими з точки зору їх змістовності. Виявлено, що питання, які пов’язані з системами вправ, прийоми активного навчання та формуванням навичок критичного мислення, потребують розширеного уточнення. Зроблено висновок, що усвідомлення підходів щодо оцінювання професійної роботи викликає у вчителів інтерес та позитивне ставлення до проблеми в цілому. З метою перевірки ефективності розроблених стандартів заплановано проведення експериментального дослідження.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Choshanov, M. A. (2020). Inzhenerija obuchajushhih tehnologij [Engineering of teaching technologies]. Moskva: Laboratorija Znanij Publ. (in Russian)
Hutorskoj, A. V. (2013). Kompetentnostnyj podhod v obuchenii [Competency-based approach in education]. Moskva: Jejdos Publ. (in Russian)
Koliada, M. H. (2006). Zahalni pryntsypy pedahohichnoho proektuvannia i diialnisnyi pidkhid do yoho realizatsii [General principles of pedagogical design and activity approach to its implementation]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity [The problems of contemporary education], 12, 95–101. (in Ukrainian)
Kostyleva, N. E. (1997). Psihologo-pedagogicheskie uslovija jeffektivnosti upravlenija razvitiem professional'noj kompetentnosti uchitelja v processe gumanizacii i demokratizacii shkoly (Dis. kand. ped. тauk). [Psychological and pedagogical conditions of the efficient management of a teacher’s professional competence in the process of humanization and democratization of school (Pedagogy PhD thesis)]. Kazanskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, Kazan'. (in Russian)
Lebedev, O. E. (2004). Kompetentnostnyj podhod v obrazovanii [Competency-based approach in education]. Shkol'nye tehnologi [School Technologies], 5, 3–12. (in Russian)
Lukashenko, M. A. (2009). Professional'nye kompetencii rukovoditelja kak faktor konkurentosposobnosti kompanii [Professional competencies of a manager as a factor of a company’s competitiveness]. Sovremennaja konkurencija [Present-day competitiveness], 6, 96–105. (in Russian)
Mitina, L. M., Vachkov, I. V., Gryzlova, I. N., & Kondakov, I. M. (1996). Problemy professional'noj socializacii lichnosti [The problems of a person’s professional specialization]. Kemerovo: [n. p.]. (in Russian)
Natsional'na ramka kvalifikatsij [National qualifications framework]. (n.d.). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy (in Ukrainian).
Solohor, I. M., Kostenko, V. H., & Znamenska I. V. (2013). Komunikatyvni stratehii v navchalno-pedahohichnomu spilkuvanni inozemnoiu movoiu: typy ta funktsii [Communicative strategies for teaching special sciences in foreign language: their types and functions]. Svit medytsyny ta biolohii [Communicative strategies in educational and pedagogical communication in foreign languages: Types and functions], 2(37), 170–173. (in Ukrainian)
Sverdlova, I. O. (2020). Otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv u suchasnii shkoli [Assessment of students’ academic achievements in contemporary school]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina [The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University], 92, 118–123. (in Ukrainian)
Thakur A., & Shekhawat, M. (2014). The study of different components of teacher competencies and their effectiveness on student performance. International Journal of Engineering Research and Technology, 3(7), 1426–1428.
Vijay, K. (2013). The influence of teacher's professional competence on students' achievement. Journal of Engineering (IOSRJEN), 3(11), 12–18.
Zatverdzheno profstandart vchytelia pochatkovykh klasiv, vchytelia zakladu zahal'noi seredn'oi osvity i vchytelia z pochatkovoi osvity [The professional standard for primary, secondary, basic-level teachers was approved]. (n.d.). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti. (in Ukrainian).
Zimnjaja, I. A. (2009). Kljuchevye kompetencii — novaja paradigma rezul'tata sovremennogo obrazovanija [Key competencies – a new paradigm of the result of contemporary education]. Jeksperiment i innovacii v shkole [Experiment and innovations at school], 2, 7–14. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-novaya-paradigma-rezultata-obrazovaniya. (in Russian)
Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
Свердлова, І., & Рубцова, М. (2021). Оцінювання професійної компетенції учителя іноземної мови. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (93), 84-89. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2021-93-11