ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ПЕРЕКЛАДІ: СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Ganna Tashchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9008-4935
  • Magda Kabiri Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-3664-4660
Ключові слова: вихідний текст, гендер, гендерний стереотип, когнітивна стилістика, образ, стилістичні засоби, цільовий текст

Анотація

Статтю присвячено засобам вербалізації гендерних стереотипів в англо-українському художньому перекладі. У дослідженні представлено гендер як соціокультурний феномен, який з одного боку вибудовується у процесі взаємодії зі світом певної лінгвокультурної спільноти, а з іншого – за посередництвом мови транслюється у просторі та часі. Рекурентність певних характеристик, що традиційно сприймаються як фемінні / маскулінні, призводить до утворення стереотипів, які  приписуються відповідно гендеру. Такі стереотипні уявлення перетворюються на своєрідні засоби регулювання людської поведінки, які визначають, чого слід очікувати від чоловіка / жінки з точки зору їх вчинків, мовлення, положення у суспільстві. Однак, різні культурні простори можуть концептуалізувати гендер дещо відмінним чином у зв'язку з розбіжностями в історичному досвіді, навіть географічному розташуванні або панівній релігії. Як наслідок, перекладач може стикатися із труднощами, які обумовлені різними характеристиками, що входять до складу стереотипу, або, принаймні, різним ступенем їх вираженості у культурах, які взаємодіють. Наявність усталених уявлень про гендер призводить до появи стандартизованих формул для їх вербалізації, конвенційних метафор, сталих епітетів тощо. У ширшому сенсі, кожен вибір автора стосовно мовних засобів, які беруть участь у конструюванні гендеру персонажів, має значення для перекладача, чиє завдання полягає у послідовному відтворенні кожного аспекту особистості героїв. При цьому, прояви фемінних / маскулінних ознак представниками певного гендеру, що у межах однієї лінгвокультурної спільноти вважаються цілком природними, в іншій можуть виходити за рамки норми або викликати цілковите неприйняття. Стилістичне оформлення твору, відтак, стає потужним інструментом, який дозволяє певним чином маніпулювати оригіналом та нюансами закладених у ньому смислів задля потреб цільової аудиторії, при цьому втручання перекладача залишається завуальованим. Навіть за умов близькості культурних просторів, що взаємодіють при перекладі, застосовуючи ті чи інші стилістичні засоби, перекладач здатен увиразнити оригінальне повідомлення або приховати деякі з ідей автора.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Marty`nyuk, A. P. (2004). Konstruyuvannya genderu v anglomovnomu dy`skursi. Kharkiv: Konstanta Publ. (In Ukrainian)

Pavlischeva, Ya. A. (2014). Frazeologiya kak istochnik gendernyih stereotipov (na material angliyskogo yazyika) [Phraseology as a source of gender stereotypes]. Naukovi pratsi. FIlologIya. Movoznavstvo. – Scientific Papers. Philology. Linguistics. V. 221. № 209. 64–68 (In Russian)

Karoubi, B. Gender and Translation. Available at: https://www.translationdirectory.com/article528.htm

Khan, A., Khandaker, Sh. (2017). Analysing Masculinity from the Key Theoretical Lenses and Searching for Linkages with Violence against Women. Masculinities and Social Change. Vol. 6 No. 3. 257–287.

Margolin, U. (2007). Character. The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 66−79.

Palusci, O. (2013). Translating dolls. Bridging the Gap between Theory and Practice in Translation. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Available at: https://www.cambridgescholars.com/download/sample/58057

Small, B. Love Wild and Fair. Available at: https://royallib.com/book/Small_Bertrice/Love_Wild_and_Fair.html

Small, B. (2018). Lyubov dy`ka ta prekrasna. Kharkiv: Kny`zhkovy`jKlub «KlubSimejnogoDozvillya» Publ. (In Ukrainian)

Опубліковано
2020-06-25
Як цитувати
Tashchenko, G., & Kabiri, M. (2020). ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ПЕРЕКЛАДІ: СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (91). https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-17