ОКАЗІОНАЛІЗМИ ДЖ. ДЖОЙСА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

  • Камілла Владиславівна Вороніна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9346-1847
Ключові слова: інтерпретація, оказіоналізм, перекладацьке відтворення, перекладацький відповідник, способи перекладу, стратегія одомашнення (доместикація), стратегія очуження (форенізація)

Анотація

Статтю присвячено особливостям україномовного відтворення авторських оказіональних одиниць. Оказіональна лексика є цікавим, актуальними та перспективним об’єктом дослідження перекладознавчих студій через низку факторів. Насамперед, привертають увагу можливості інтерпретування форм її репрезентації. Сприйняття та тлумачення зазвичай ускладнено головним чином через непрозорість морфемного членування. Крім цього, інтерес становлять способи перекладацького відтворення, до яких удаються перекладачі у залежності від лексеми, відповідник якої мають відтворити за рахунок засобів мови перекладу. Оказіоналізми належать до безеквівалентної лексики, тож, у кожному конкретному випадку перекладач має приймати рішення щодо способу перекладацького відтворення. Доведено значущість перекладача, наближення його ролі до співавтора художнього твору. З позицій перекладацького відтворення відповідників авторським вигаданим лексичним одиницям роман Дж. Джойса «Улісс» є невичерпним джерелом перекладацьких труднощів та рішень – адже кількість та розмаїття форм оказіоналізмів вражає. У відповідності до мети та завдань дослідження здійснено спроби класифікувати авторські оказіоналізми за способами їх будування у творі оригіналу. Виділено фонографічні способи утворення оказіоналізмів – безпосередньо з фонем – та словотвірні – з морфем або їх довільних фрагментів. У результаті дослідження зроблено висновки, що структура утворення тієї чи іншої одиниці значним чином впливає і на інтерпретацію оказіоналізму, і на утворення перекладацького відповідника. Але не існує єдиного підходу до відтворення оказіональних одиниць у мові перекладу. У кожному випадку, створюючи власний відповідник, перекладач враховує низку факторів, серед яких провідні позиції належать відтворенню прагматичних інтенцій автора твору оригіналу в мові перекладу, неповторності його ідіостилю. Встановлено, що перекладачі частіше застосовували калькування та компенсацію, ніж транскодування – це свідчить про провідну роль стратегії одомашнення (доместикації). Вибір на користь одомашнення пояснюємо прагненням перекладачів зробити найскладнішій твір максимально доступним для україномовних читачів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bartashova, O.A. (2010). Fonosemanticheskij fond individual'nyh avtorskih konceptov [Phono-semantic stock of individual authors’ concepts]. Izvestija SPbUJeF [Messenger of Saint Petersburg State University of Economics], № 6(66), 57–62 (in Russian)

Begbeder, F. (2002). Poslednjaja inventarizacija pered prodazhej. [The last inventory checking before selling]. Inostrannaja literatura [Foreign Literature]. № 4. Available at: http://magazines.russ.ru/inostran/2002/4 (in Russian)

Voronina, K.V., Kotova, A.V. (2016) Okazional`ni utvorennya yak element idiosty`lyu Dzh. Dzhojsa. S`omy`j mizhnarodny`j naukovy`j forum. Suchasna inozemna filologiya: doslidny`cz`ky`j potencial. Tezy` dopovidej u 2-x ch., 23 November 2016 Kharkiv [Proc. 7th Int. Forum 23 November 2016, Kharkiv], Kharkiv, 47–49.

Genieva, E. (1982). Perechityvaem Dzhojsa. [Rereading Joyce]. Dzhojs D. Dublincy. Moscow : Izvestia Publ.

Goncharenko, E.P. (2015) Storinkamy` ukrayins`kogo Dzhojsa (pereklad ta analiz pershogo epizodu romanu "Uliss"). [Discovering Ukrainian Joyce (translation and analysis of the first episode of “Ulysses”)]. Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu. Ser.: Filologiya [International Humanitarian University Scientific Messenger], № 14. 240-244. (in Ukrainian)

Gorbunova, N. G. Jazykotvorchestvo Dzh. Dzhojsa: slovoobrazovatel'nyj aspekt (na primere romana "Uliss"). diss. kand. filol. nauk [J. Joyce’s language creativity: word-building aspect]. Saint Petersburg. 204 p. (in Russian).

James Joyce: silence, cunning and exile. Available at: http://www.james-joyce.ru/

Dzhojs, D. (2015). Uliss [Ulysses]. Translated from English by O. Terex and O. Mokrovol`s`ky`j Kyiv: Zhupans`ky`j Publ.

Koczarev, O. (2015). Uliss ukrayins`koyu: ne my`nulo j sta rokiv. [Ulysses in Ukrainian: finally, translated]. Available at: https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/42965/

Rebrij, O.V. (2012) Suchasni koncepciyi tvorchosti u perekladi: monografiya [Modern concepts of creativity in translation: monograph]. Kharkiv: Kharkiv National University.

Halizev, V. E. (2003). Germenevtika (razdel 1 glavy ІІІ Funkcionirovanie literatury) [Hermeneutics (Section 1 of Chapter III Functioning of Literature)]. Teorija literatury: uchebnik. [2-e izd] [Theory of Literature: textbook]. Moscow: Vysh. Shk. Publ.

Bauer, L. (1983). English Word-Formation. Cambridge : Cambridge University Press.

Ellmann, R. (1982). James Joyce. New York, Oxford, Toronto : Oxford University Press.

Joyce, J. (1998). Ulysses. London: Picador, 1998. URL: https://www.e-reading-lib.com (дата звернення: 14.04.2020).

Kölsch, H. (2014). James Joyce: Ulysses. Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Menand, L. (2016). Why We Are No Longer Shocked by “Ulysses”. The New Yorker. URL: https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/why-we-are-no-longer-shocked-by-ulysses (дата звернення: 31.03.2020)

Wu X. (2011). The Poetics of Foregrounding: The Lexical Deviation in Ulysses. Theory and Practice in Language Studies. Vol. 1, No. 9.

Опубліковано
2020-06-25
Як цитувати
Вороніна, К. В. (2020). ОКАЗІОНАЛІЗМИ ДЖ. ДЖОЙСА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (91). https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-13