РОЛЬ МАРТИНА ЛЮТЕРА ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДІВ БІБЛІЇ У ФОРМУВАННІ НОРМОВАНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: історичне мовознавство, Мартин Лютер, німецька мова, новонімецький період, переклад Біблії, Реформація

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку німецької мови в середньоверхньонімецькому періоді XVI століття в часи Реформації на прикладі перекладів Мартина Лютера Біблії з латини на народнонімецьку мову, що в подальшому стало закладенням основних характеристик сучасної німецької мови. В даному науковому доробку було розглянуто переклади з латинської мови Біблії Мартином Лютером на сучасну йому німецьку мову й сформульовано перелік основних характерних рис перекладів Лютера. Роботу виконано у річищі історичного мовознавства, що надає можливість порівнювати факти та папери, беручи до уваги реальні документи та твори, в даному випадку – переклад Біблії; та прогнозувати подальший розвиток сучасної німецької мови, опираючись на досвід вчених-лінгвістів. Завдання в даній роботі були сформульовані таким чином, аби максимально точно розглянути й описати об’єкт дослідження, а саме ознайомлення з текстами перекладів Мартина Лютера Біблії, аналіз основних характерних мовних рис його перекладів, (фонетичні/орфографічні, граматичні, лексичні) та формулювання висновків та подальших перспектив досліджень надали таку змогу. Теоретичний метод дослідження надає даній статті доповненого та обґрунтованого погляду на факти в їх діахронічному вивченні. За допомогою компаративного методу при дослідженні перекладів Мартина Лютера були встановлені та зафіксовані характерні ознаки сучасної німецької мови. Як відомо, Лютер значно спростив мову і систематизував її в своїх перекладах, аби успішно донести суть Біблії та її законів до кожного жителя тих часів. Порівняльно-історичне дослідження встановило, що найважливіші зміни в мові Лютера закріплені в вимові,  приклади лексичних одиниць із середньоверхньонімецької мови та мови в перекладах. Встановлено, що зазначені спрощення та ознаки й надалі набуватимуть актуальності та будуть спрощувати німецьку мову. Окрім мовних характеристик в статті описані факти з життя Мартина Лютера, які не можливо оминути з історичної точки зору.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bah A. Istorija nemeckogo jazyka. Istorija jazykov narodov [History of the German Language. History of Peoples Languages]. Moskva : URSS, 2005. 3-e izd. (in Russian)

Gans Shvarc. Martin Ljuter. Vvedenie v zhizn' i trudy [Martin Luther. Introduction to Life and Work]. Moskva : BBI, 2014. (in Russian)

Guhman M. M, Semenjuk N. N. Istorija nemeckogo literaturnogo jazyka IX-XV vv. [The History of the German Literary Language of the 9th-15th Centuries]. Moskva : Nauka, 1983. (in Russian)

Zhirmunskij V. M. Istorija nemeckogo jazyka [History of the German Language]. Moskva, 1965. (in Russian)

Levickij V. V. Osnovy sravnitel'noj fonetiki germanskih jazykov [Fundamentals of Comparative Phonetics of Germanic Languages]. Chernovcy : Ruta, 2003.(in Russian)

Levickij V. V. Osnovy sravnitel'noj morfologii germanskih jazykov [Fundamentals of Comparative Phonetics of Germanic Languages]. Chernovcy : Ruta, 2004. (in Russian)

Taranec V. G. Fonety`chni zminy` zvukiv i slova v diy`xroniyi [Phonetic Changes of Sounds and Words in Diachrony]. Nova filologiya [New Philology]. Zaporizhzhya : ZDU, 2002. #2 (13). S. 348–350. (in Ukrainian)

Jakovenko E. B. Rol' Reformacii v istorii germanskih jazykov [The Role of the Reformation in the History of Germanic Languages]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-reformatsii-v-istorii-germanskih-yazykov/viewer (in Russian)

Arnd E. Martin Luther: Sendbrief vom Dolmetschen und Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens. Halle/ Saale : Max Niemeyer, 1968. 98 S.

Bergmann R., Pauly P. Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg : Winter Verlag, 2010. 5 Aufl.

Golubenko L. N., Kulina I. G. Deutsch und seine Existenzformen in der Althochdeutscher Zeit. Germanistik in der Ukraine. Kiew, 2007. №2. S. 62–64

Schmid H. U. Einführung in die deutsche Sprachgeschichte. Metzler Stuttgart, Weimar: S. Hirzel Verlag, 2007. 10 Aufl.

Wolff G. Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. A. Francke Verlag: Tübingen, Basel, 2009. 6. Aufl.

Опубліковано
2020-06-25
Як цитувати
Березіна, Ю. О. (2020). РОЛЬ МАРТИНА ЛЮТЕРА ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДІВ БІБЛІЇ У ФОРМУВАННІ НОРМОВАНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (91). https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-12