СТРАТЕГІЇ І МЕТОДИ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ЗАСОБІВ МОВНОГО ВТІЛЕННЯ ЕТАЛОНІВ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ

  • Ельвіра Джавадівна Ахмедова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4515-4359
Ключові слова: еталон порівняння, когнітивна модель, метод перекладу, стратегія перекладу

Анотація

Статтю присвячено аналізу стратегій та методів англо-українського перекладу засобів мовного втілення еталонів художніх порівнянь. Актуальність дослідження зумовлено відсутністю робіт, де б англо-українські переклади художніх порівнянь вивчалися із врахуванням когнітивних моделей, які визначають форму і зміст їхнього мовного втілення. Метою статті є встановлення співвідношення між методами / стратегіями та способами / трансформаціями при перекладі англомовних позначень еталонів художніх порівнянь на українську мову за допомогою когнітивного та структурно-семантичного перекладознавчого аналізу. З’ясовано, що для англо-українського перекладу засобів мовного втілення еталонів художніх порівнянь використовуються наслідувальний, адаптивний та комунікативний перекладацькі методи. Наслідувальний метод застосовується у рамках перекладацької стратегії очуження і передбачає відтворення когнітивної моделі порівняння, навіть якщо вона не є укоріненою в культурі перекладу. Наслідувальний метод виявляється як формальне наслідування (застосування структурної трансформації транскодування, що спричинює необхідність створення перекладацького коментаря, або експлікації) і змістове наслідування (вживання словникових відповідників). Адаптивний метод корелює з перекладацькою стратегією одомашнення і передбачає  заміну або збереження когнітивної моделі порівняння, усунення порівняння або введення нового порівняння у текст перекладу. Адаптивний метод виявляється як формальне адаптування (вживання структурно-функціональних елементів, які не мають аналогів у мові оригіналу), змістове адаптування (застосування змістових трансформацій контекстуальної заміни або цілісного перетворення) і стилістичне адаптування (заміна нейтральних мовних засобів стилістично забарвленими). Комунікативний метод не передбачає вибір між стратегіями одомашнення або очуження, оскільки застосовується у випадку спільних для культур оригіналу і перекладу когнітивних моделей порівняння.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: [v 11 t.] [Academic dictionary of Ukrainian : [in 11 volumes]]. (1970–1980). Kyiv : Naukova dumka.

Akhmedova, E. D. (2019). Stratehii anhlo-ukrainskykh perekladiv movnoho vtilennia etaloniv porivnian u khudozhnomu teksti [Strategies of English-Ukrainian translations of verbal instantiation of simile etalons in fiction]. Science And Education A New Dimension. Philology, 88, 7–9 (in Ukrainian).

Zorivchak, R. P. (1983). Frazeolohichna odynytsia yak perekladoznavcha katehoriia (na materiali perekladiv tvoriv ukrainskoi literatury anhliiskoiu movoiu) [Phraseological unit as a translation category (on the material of translations of Ukrainian literature into English)]. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University.

Komissarov, V. N. (2002). Sovremennoye perevodovedeniye : ucheb. posobiye [Modern translation studies : manual for graduate students]. Moscow : ETS Publ.

Krasnykh, V. V. (2003). "Svoy" sredi "chuzhikh" : mif ili realnost? [Welcomed among strangers : myth or reality?]. Moscow : ITDGK Gnosis Publ.

Kushyna, N. І. (1998). Vidtvorennia etnomovnoho komponenta ukrainskykh narodnykh kazok v anhlomovnykh perekladakh. Avtoref. diss. dokt. filol. nauk [Reproduction of ethnographic component of Ukrainian folk tales in English translations. Dr. philol. sci. diss. Synopsis]. Kyiv (in Ukrainian).

Maslova, V. A. (2001). Lingvokulturologiya : ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy [Linguoculturology : manual for graduate students]. Moscow : Akademiya Publ.

Molchko, O. O. (2015). Khudozhnie porivniannia yak katehoriia perekladoznavstva (na materiali ukrainskoi ta anhliiskoi mov). Diss. dokt. filol. nauk [Artistic simile as a category of translation studies (in Ukrainian and English)]. Lviv. 256 p. (in Ukrainian).

Rebrii, O. V. (2012). Suchasni kontseptsii tvorchosti u perekladi. Monohrafiia [Modern conceptions of creativity in translation. Monograph] Kharkiv. 376 p. (in Ukrainian).

Tarasova, A. V. (2017). Vidtvorennia anhliiskykh komparatyvnykh frazeolohizmiv intensyfikatoriv v ukrainskykh perekladakh. Avtoref. diss. dokt. filol. nauk [Reproduction of English comparative phraseologisms of intensifiers in Ukrainian translations. Dr. philol. sci. diss. Synopsis]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Tartt, D. (2017). Taiemna istoriia [The secret history]. Kharkiv: Knyzhkovyi klub "Klub Simeinoho Dozvillia".

Tsepeniuk, T. O. (2011). Vidtvorennia avtorskykh peretvoren komparatyvnykh frazeolohichnykh odynyts intensyfikuiuchoho znachennia ukrainskoiu movoiu [Reproduction of the author's transformations of comparative phraseological units of intensifying meaning in Ukrainian]. Ternopil. nats. pedahohichnyi un-t im. V. Hnatiuka. – Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, 246, 67–71 (in Ukrainian).

Cherednychenko, O. I. (2007). Pro movu i pereklad [About language and translation]. Kyiv : Lybid Publ.

Shveytser, A. D. (1988). Teoriya perevoda : Status, problemy, aspekty [Translation Theory: Status, Problems, Aspects]. Moskva : Nauka Publ.

Concise Oxford English Dictionary : Book & CD. (2011). Oxford : Oxford University Press.

Kovalenko, L., and Martynyuk, A. (2018). English container metaphors of emotions in Ukrainian translations. Advanced Education, 205, 190–197 (in English).

Kövecses, Z. (2017). Levels of metaphor. Cognitive linguistics, 28 (2), 321–347.

Kövecses, Z. (2002). Metaphor : A practical introduction. Oxford : Oxford University Press.

Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In Metaphor and thought. Cambridge : Cambridge University Press, 678, 202–251.

LET'S GET CRASHED! Drunk Crash Bandicoot. Available at : https://www.google.com/search?q=Crash+Bandicoot+drunk&tbm=isch&ved=2ahUKwi21eTXhZjoAhU-yMQBHc2CC3wQ2.

Merriam-Webster. (2020). Definition of bandicoot. Available at : https://www.merriam-webster.com/dictionary/bandicoots.

Newmark, P. A. (1988). Textbook of Translation. Shanghai : Shanghai Foreign Language Education Press.

Tartt, D. (2015). The Secret history. New York : Vintage.

Venuti, L. (2001). Strategies of Translation. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York : Routledge, 654, 240–244.

Опубліковано
2020-06-25
Як цитувати
Ахмедова, Е. Д. (2020). СТРАТЕГІЇ І МЕТОДИ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ЗАСОБІВ МОВНОГО ВТІЛЕННЯ ЕТАЛОНІВ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (91). https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-10