СИМВОЛЬНА МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРИ В МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ)

  • Валентина Анатоліївна Гладка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-2732-3817
Ключові слова: асоціація, культура, мотивація, неофразеологізм, образ

Анотація

Статтю присвячено символьній мотивації у творенні неофразеологічного фонду французької мови, яка відображає звʼязок мовних одиниць з культурою, історією та менталітетом її носіїв. Авторкою уточнено поняття символу, який вона визначає як знак, що передає важливу інформацію про особливості бачення світу певною лінгвокультурою. Серед мовних символів, які слугують продуктом і джерелом культури етномовного колективу, чільне місце посідають фразеологізми. Адже саме вони містять сукупність ознак культурологічного фонду певного етносу, вербально репрезентують загальнолюдський та національно-культурний концептуальний образ мовної свідомості. Аналізуючи образи й символи, наявні у значенні французького прикметника vert, який часто є компонентом фразеологічних одиниць, авторка доводить, що в процесі розвитку франкомовного суспільства, а разом з ним і мови, символ може набувати нових смислів і слугувати основою породження нових усталених зворотів. Детальне дослідження неофразеологізмів сучасної французької мови, утворених на основі символьної мотивації, показало, що вони відображають різні асоціативні звʼязки з обʼєктами, явищами та поняттями навколишньої дійсності французького соціуму. Ідеться, зокрема, про хрематоморфні, речовиноморфні, антропоморфні, флороморфні, натуроморфні, хрономорфні асоціації. У висновках авторка стверджує, що символ, який існує в колективній свідомості французького етносу, виявляє свій зміст і наповнення завдяки дії багатьох власне мовних і позамовних чинників, що визначають його розуміння всіма членами певного соціуму. Завдяки усвідомленню характеру тісного взаємозвʼязку й взаємозалежності мовної і культурної сфер можна визначити форми вираження культури в мові та мотивації її смислів у мовних одиницях, а також специфічні сфери вживання мови, в яких остання фіксує надбання культури.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Babushkin, A. P. (1996) Tipy kontseptov v leksiko-frazeologicheskoy semantike yazyika [Types of concepts in the lexical and phraseological semantics of the language]. Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta. [In Russian]

Belov, E. A. (2014) Artefakt kak strukturnaya edinitsa kulturyi [Artifact as a structural unit of culture]. [PhD Thesis]. Tyumen. Available at: www.tmnlib.ru/jirbis/files [In Russian]

Bragina, N. G. (2007) Pamyat v yazyike i culture [Memory in language and culture]. Moskva: Yazyiki slavyanskih kultur. [In Russian]

Vereschagin, E. M., Kostomarov, V.G. (1982) Natsionalno-kulturnaya semantika russkih frazeologizmov [National-cultural semantics of Russian phraseological units]. Dictionaries and linguistic studies. Moskva: Russkiy yazyik, pp. 89–98. [In Russian]

Hladka, V. (2018) Neofrazeolohizatsiia suchasnoi frantsuzkoi movy: linhvokohnityvnyi aspekt: u 2 ch. [Neophrasologization of modern French: linguocognitive aspect: 2 ch.]. Chernivtsi: Tekhnodruk, 2018. Ch. 1. Monohrafiia. 680 p. [In Ukrainian]

Karakevych, R. O. (2014) Linhvokulturolohichne doslidzhennia frazeolohizmiv-linhvokulturem [Linguocultural study of phraseologisms-linguoculture]. Scientific Bulletin of I. Franko State Pedagogical University. Series “Philological Sciences”. Linguistics. № 2, pp. 58–62 [In Ukrainian]

Kovshova, M. L. (2012) Lingvokulturologicheskiy metod vo frazeologii: Kodyi kulturyi: monografiya. [Linguoculturological method in phraseology: Culture codes: monograph]. Moskva: Knizhnyiy dom “LIBRIKOM”. [In Russian]

Kopchuk, L. B. (2000) Frazeologizmyi kak znaki-indikatoryi kulturno-yazyikovoy kompetentsii nositeley yazyika. [Phraseologisms as signs-indicators of the cultural and linguistic competence of native speakers]. Problems of idio-ethnic phraseology. Sankt-Peterburg: Izd-vo RGPU imeni A.I. Gertsena, pp. 42–49. [In Russian]

Metafora v yazyike i tekste (1988) [Metaphor in language and text] [otv. red. V.N. Teliya]. Moskva. [In Russian]

Morozova, V. S. (1999) Simvolika tsvetooboznacheniya pri opisanii kontseptov emotsiy v sovremennom arabskom literaturnom yazyike [Symbolism of color designation in the description of the concepts of emotions in modern Arabic literary language]. Phraseology in the context of culture. Moskva: Yazyiki russkoy kulturyi, pp. 300–304. [In Russian]

Potebnya, A. A. (1989) Slovo i mif [Word and myth]. Moskva. [In Russian]

Selivanova, O. O. (2008) Suchasna linhvistyka: napriamy ta problemy: pidruchnyk [Modern linguistics: directions and problems: a textbook]. Poltava: Dovkillia-K. [in Ukrainian]

Stepanova, O. V. (2002) Kulturologicheskiy aspekt frazeologii frantsuzskogo argo [Culturological aspect of the phraseology of French argo]. [PhD Thesis]. Moskva. Available at: www.disser_cat-com [In Russian]

Tarasov, E. F. (1994) Yazyik i kultura. Metodologicheskie problemyi. [Language and culture. Methodological problems]. Language, culture, ethnos. Moskva, pp. 105–112. [In Russian]

Teliya, V. N. (1996) Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspektyi. [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. Moskva: Shkola “Yazyiki russkoy kulturyi”. [In Russian]

Tokarev, G. (2005) Otrazhenie etalonov russkoy kulturyi v znacheniyah etiketnyih vyirazheniy. [Reflection of the standards of Russian culture in the values of etiquette expressions]. Facets of the word: scientific articles for the 65th anniversary of prof. V.M. Mokienko. Moskva: ELPIS, pp. 489–494. [In Russian]

Toporov, V. N. (1995) Mif. Ritual. Simvol. Obraz: issledovaniya v oblasti mifopoeticheskogo: Izbrannoe. [Myth. Ritual. Symbol. Image: Mythopoetic Studies: Favorites]. Moskva: Izdatgruppa “Progress” – “Kultura”. [In Russian]

Yung, K. G. (2006) Psihologicheskie tipyi [Psychological types]. Moskva. [In Russian]

Dictionnaire de l’Académie française, 9-ème éd. (2010) Available at : http://artfl.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/index.htm

Galisson, R. (1991) De la langue à la culture par les mots. Paris : Edition CIE International.

Pastoureau, M. (2013) Vert, histoire d’une couleur. Paris : Seuil.

Опубліковано
2020-06-24
Як цитувати
Гладка, В. А. (2020). СИМВОЛЬНА МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРИ В МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (91). https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-06