Чуттєво-поняттєвий складник концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА – ТЕХНІКА у творчості Рея Бредбері

Ключові слова: бінарна опозиція, концепт, ЛЮДИНА – ТЕХНІКА, наукова фантастика, Рей Бредбері, фрейм

Анотація

Статтю присвячено вивченню чуттєво-поняттєвого складника концептуальної бінарної опозиції людина – техніка у творчості Рея Бредбері. Актуальність теми зумовлено незгасаючим інтересом науковців до вивчення бінарної опозиції, а також тим фактом, що двоїстість сприйняття навколишнього світу призводить до того, що письменники, серед яких і Рей Бредбері, які замислюються над духовними цінностями людства та сутністю оточуючого всесвіту, вдаються до бінарних опозицій як засобу передати своє ставлення до них. У ході дослідження визначено теоретичні передумови подвійності людського сприйняття; досліджено методологію фреймового аналізу концептів як членів бінарної опозицій та характеристику концептів людина і техніка як опозицій у творчості Рея Бредбері. Дослідження демонструє, що існування бінарних опозицій у художньому тексті зумовлене самою природою літературної творчості. Бінарна опозиція у художньому тексті наповнюється чуттєво-поняттєвим змістом, а отже аналіз бінарних опозицій у творчості окремого письменника дозволяє визначити особливості його світосприйняття та глибше пізнати його картину світу. Бінарні опозиції реалізуються у вигляді опозиції концептів як базових одиниць мисленнєвого коду людини з відносно упорядкованою внутрішньою структурою. Вивчення концептів відбувається через побудову фреймів як засобу узагальненої візуальної схематизації концепту, який розглядається та моделюється на матеріалі відповідних джерел, зібраних у єдину систему дослідницько-ілюстративних ресурсів, та їх графічної репрезентації, яка дозволяє унаочнити складові кожного концепту та здійснити аналіз параметрів, за якими такі концепти протиставляються автором художнього твору. Виявлено, що бінарна опозиція людина – техніка у творах Рея Бредбері реалізується як опозиція ключових слотів даних концептів та може сприйматися як пряме протиставлення таких слотів, як живий – неживий на основі особливостей функціонування, почуття – бездушність на основі здатності до емоційного сприйняття дійсності, цікавість – статичність на основі здатності до пізнання навколишнього світу та творчість – хижість як основні цілі людини і техніки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Barantsev, R. G. (2005). Stanovlenie trinitarnogo myshlenija [The formation of trinitarian thinking]. Moscow – Izhevsk: NIC “Reguljarnaja i haoticheskaja dinamika”.

Verstin, I. S. (2013). Pervobytnoe myshlenie i koncepcija binarnyh oppozicij A. M. Zolotareva [Primitive thinking and the concept of binary oppositions by A. M. Zolotarev], Vestnik Rossijskogo jekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plehanova – Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics, 6, 55–62.

Dovbnia, N. P. (2011). Evolyuciya binarnoyi struktury prostoru u franczuzkii, anglijskii ta ukrayinskii movax : Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Evolution of the binary structure of space in French, English and Ukrainian : Cand. philol. sci. diss. synopsis]. Kyiv (in Ukrainian).

Zalevskaya, A. A. (2005). Psiholingvisticheskie issledovanija. Slovo. Tekst: Izbrannye trudy [Psycholinguistic research. Word. Text: Selected Papers]. Moscow: Gnozis.

Lysyi, V. (2009). Yednist i borotba protylezhnostei yak dialektychna superechnist [Unity and the struggle of opposites as a dialectical contradiction], Visnyk Lvivskogo universytetu – Visnyk of Lviv University, 12, 15–25.

Martynyuk, L. P. (2010). Opyt modusnogo modelirovanija koncepta (na primere koncepta CELEBRITY/ ZNAMENITOST, aktualizirovannogo v anglojazychnom gazetnom diskurse) [The experience of modus concept modeling (based on the CELEBRITY / CELEBRITY concept, actualized in the English newspaper discourse)], Kognicija. Kommunikacija. Diskurs – Cognition, Communication, Discourse, 1, 93–100.

Popova, Z. D., Starnin, I. A. (2007). Kognitivnaja lingvistika [Cognitive Linguistics]. Moscow: ACT: Vostok.

Stepanov, V. V., Shvachko S. O. (2016). Freimove modeliuvannia konceptiv na materiali paralelnogo korpusu paremii [Frame modeling of concepts based on the material of the parallel corpuse of paremiae], Filologichni traktaty – Philological Tractates, 8 (1), 69–78.

Sukhomlinova, Yu. A. (2005). Binarnye oppozicii v tvorchestve Andreja Platonova : Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Binary oppositions in the works by Andrei Platonov : Cand. philol. sci. diss. synopsis]. Samara (in Ukrainian).

Taranets, V. G. (2000). Pokhodzhennia ponyattya chysla i yogo movnoi realizacii (do vytokiv indoyevropeiskoi pramovy) [The origin of the concept of number and its linguistic realization (to the origins of Indo-European language)]. Odesa: AstroPrint.

Trubetskoi, N. S. (2000). Osnovy fonologii [Basics of Phonology]. Moscow: Aspect Press.

Bradbury, R. Fahrenheit 451 [Electronic resource]. URL: https://www.secret-satire-society.org/wp-content/uploads/2014/01/Ray-Bradbury-Fahrenheit-451.pdf.

LeDoux, J. (1994). Emotion, memory and the brain, Scientific American, 270 (6), 50–57.

LeDoux, J. (1994). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. New York: Touchstone Books.

Minsky, М. (1975). A Framework for Representing Knowledge, The Psychology of Computer Vision. New York: McGraw-Hill, 211–277.

Wood, J. D., Petriglieri, G. (2005). Transcending Polarization: Beyond Binary Thinking, Transactional Analysis Journal, 35 (1), 31–39.

Опубліковано
2020-01-19
Як цитувати
Подсєвак, К. (2020). Чуттєво-поняттєвий складник концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА – ТЕХНІКА у творчості Рея Бредбері. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (90), 48-53. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2019-90-07