Ролі суб’єкта в комунікативній ситуації «Бесіда друзів» некооперативного типу

  • Р. Мусаєва Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2498-7423
Ключові слова: комунікативна ситуація «Бесіда друзів», некооперативний тип, суб’єкт, роль, сценарій, комунікативна мета, засоби вербального втілення

Анотація

Комунікативна ситуація «Бесіда друзів» є єдиною, що репрезентує дискурс дружби. Це передбачає для суб’єкта дискурсу виконання ролі ДРУГ у різних її іпостасях. Проте, бесіда друзів не завжди є кооперативною. Якщо її характер некооперативний, то вона охоплює два підтипи: конфліктонебезпечний та конфліктогенний. У першому випадку учасники діалогу стикаються із загрозою їхній дружбі, у другому випадку дружні взаємини припиняються. Метою цієї статті є встановлення рольової інфраструктури для обох підтипів комунікативної ситуації «Бесіда друзів» некооперативного типу. Виходячи із розуміння суб’єкта дискурсу як суб’єкта розумової, комунікативної та мовленнєвої діяльності, кожну роль проаналізовано в когнітивному і комунікативному аспектах, а також щодо засобів її вербального втілення. Аналіз матеріалу дослідження засвідчив, що ролі, властиві суб’єкту в ситуації конфліктонебезпечного підтипу – це друг-критик та байдужий друг. Роль друг-критик імплементується з комунікативною метою вказати на недоліки другові, щоб він/вона позбавився(-лась) їх, у її реалізації задіяні висловлення негативної оцінки. У діалозі ця роль часто сполучається із роллю друг-порадник. Роль байдужий друг спрямована на дистанціювання від іншого шляхом відмови йому/їй у допомозі, підтримці тощо. Реалізація цієї ролі здійснюється за допомогою неспецифічних висловлень відмови та незгоди. У конфліктологічній некооперативній ситуації «Бесіда друзів» суб’єкт виступає у єдиній ролі НЕ ДРУГ, експліцитно/імпліцитно повідомляючи іншого про кінець дружніх взаємин через негативну оцінку іншого або себе самого. Кожна з ролей реалізується за відповідним сценарієм, котрий лежить у її основі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aleksieieva, I. O. (2012). Konfrontatsiini taktyky mizhosobystisnoho konfliktu [Confrontational Tactics of Interpersonal Conflict]. Linhvistyka XX stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy – Linguistics XX of the century: new studies and prospects, 21–30 (in Ukrainian).

Balatska, O. L. (2013). Dyskursyvni vlastyvosti krytyky v anhlomovnii naukovii statti. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Discursive Properties of Criticism in ResearchArticles in English. Cand. philol. sci. diss. synopsis]. Kharkiv (in Ukrainian).

Frolova, I. Ye. (2013). Subiekt yak chynnyk dyskursyvnoi diialnosti [Subject Factor in Discoursive Activity]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina – V. N. Karazin Kharkiv National Univ. Messenger, 1051, 106-111 (in Ukrainian).

Hrydasova, O. I. (2010). Osoblyvosti aktualizatsiyi stereotypnykh roley v anhlomovnomu simeynomu konfliktnomu dyskursi Avtoref. dyss. kand. filol. nauk [Characteristic Features of Stereotypical Roles Actualization in the English Speaking Family Conflict Discours. Cand. philol. sci. diss. synopsis]. Kharkiv (in Ukrainian).

Karasik, V. I. (2002). Jazyk social'nogo statusa [The Language of the Social Status]. Moskva: ITDGK "Gnozis". (in Russian).

Musaieva, R. Sh. (2015). Osoblyvosti aktualizatsii roli Druh-Pryiemnyi spivrozmovnyk u sytuatsii «Besida Druziv» [The peculiarities of actualization of the role FRIEND-GOOD COMPANY in the situation “Talk of Friends”]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina – V. N. Karazin Kharkiv National Univ. Messenger, 81, 119–125. (in Ukrainian).

Musaieva, R. Sh. (2017). Diapazon rolei u nekooperatyvnii komunikatyvnii sytuatsii «Besida Druziv» [The Range of Roles in the Non-cooperative Communicative Situation “Talk of Friends”]. Karazinski chytannia: Liudyna. Mova. Komunikatsiia: XVI. mizhnar. nauk. konf., 3 liutoho 2017 roku.: tezy dop. [Karazin Readings: Person. Language. Communication: XVI international scientific conference, 3 February, 2017: abstracts]. Kharkiv, 84–85.

Musayeva, R. (2015) Riznovydy komunikatyvnoyi sytuatsiyi «Besida druziv» [Types of communicative situation, «the Conversation of Friends»]. Suchasna anhlistyka: do 85-richchya kafedry anhliys'koyi filolohiyi: Shostyy mizhnar. naukovyy forum – Modern Anglistics: marking the 85th anniversary of the department of English philology: the Sixth internat. scientific forum, on 23 September, 2015: abstracts. Kharkiv, 89–91.

Musayeva, R. Sh. (2014) Dyskursyvni vlastyvosti komunikatyvnoyi sytuatsiyi «DRUZhNYa BESIDA» [The discursive properties of the communicative situation "FRIENDLY CONVERSATION"]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina – V. N. Karazin Kharkiv National Univ. Messenger, 1124, 137–143. (in Ukrainian).

Spravzhnya druzhba [True friendship]. Available at: http://www.ukrlit.vn.ua/making1/6pv1f.html.

Опубліковано
2020-01-19
Як цитувати
Мусаєва, Р. (2020). Ролі суб’єкта в комунікативній ситуації «Бесіда друзів» некооперативного типу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (90), 13-18. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2019-90-02