Структурні особливості лекції з курсу «Методика викладання іноземних мов»

  • Ірина Олександрівна Свердлова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0725-4818
  • Марина Анатоліївна Рубцова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9643-5428
Ключові слова: лекція, триступенева модель, групове навчання, критичне мислення

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей сучасної лекції з курсу «Методика викладання іноземних мов». Показано, що процедура структурного моделювання лекції включає три етапи: 1) актуалізацію знань (реконструювання студентами власних знань по темі; формування конструкту по темі лекції; створення мотивації до отримання нового знання); 2) усвідомлення матеріалу (ознайомлення студентів з предметним змістом лекції; включення студентів в інтерактивну діяльність з використанням сучасних прийомів навчання; аналіз керованого навчального процесу з точки зору педагога); 3) рефлексію (розміркування студентів над тим, як можна залучати отримані знання в новому навчальному контексті; домашня розробка самостійного плану запровадження.). Обгрунтовано триступеневу схему побудови лекції – «отримання студентами теоретичної інформації – досвід роботи із запропонованим матеріалом як учнів – перегляд та аналіз набутого досвіду з точки зору учителя». Надано приклади прийомів групового навчання, які допомагають структурувати лекційний матеріал та утворювати схеми, за допомоги яких формуються професійні концепти. Проведено аналіз студентських впроваджень та представлено отримані результати. На основі проведеного дослідження авторами зроблений висновок про те, що система АУР є конструктивним інструментом керування процесом навчання, яка дозволяє студентам чітко бачити мету навчання; провокує дискусії; заохочує мислити творчо, створює грунт для розмірковування над отриманою інформацією; полегшує процес критичного мислення на найвищих рівнях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Anderson, J.R. (1980). Cognitive Psychology and its Implications. New York: Freeman.

Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge, Massachusetts, London England: Harvard University Press.

Krouford, A., Saul, V., Met'yuz, S., and Makinster, D. (2006). Tekhnolohiyi rozvytku krytychnoho myslennya uchniv [Learning Strategies For The Thinking Classroom]. Kyiv: Pleyady Publ.

Low, M. G. (1995). Thresholds in Reading. Boston: Heinle and Heinle Publishers.

Sverdlova, I.O., Yadova, M.A. (2017). Vykorustanja kognitivnyh tekhnolohij u lekcijnih kursah. [Application of Cognitive Technologies within the Framework of Lecture Courses]. Visnyk Kharkiv nats. un-tu im . V.N Karazina. – V.N. Karazin Kharkiv National univ. Messenger, 86, 189–195 (in Ukrainian).

Watkins P. (2005). Learning to Teach English. A practical introduction for new teachers. Addlestone, Surrey :DELTA Publishing.

Опубліковано
2018-07-25
Як цитувати
Свердлова, І., & Рубцова, М. (2018). Структурні особливості лекції з курсу «Методика викладання іноземних мов». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 177-183. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11148