Функціональні та лінгвосеміотичні чинники іншомовного відтворення артлангів

  • Інна Миколаївна Ребрій Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба http://orcid.org/0000-0002-1008-0142
Ключові слова: апостеріорний, апріорний, артланг, естетична функція, калькування, лінгвокреативна функція, лінгвосеміотичний критерій, стратегія одомашнення, стратегія очуження, транскодування

Анотація

Статтю присвячено встановленню функціональних та лінгвосеміотичних характеристик артлангів як чинників їхнього перекладу. Артланги визначено як штучно створені мови, що функціонують у художньому дискурсі засобом увиразнення картини фантастичного світу. На відміну від планових мов, провідною функцією яких є комунікативна, артланги переважно реалізують естетичну функцію, що й визначає специфіку їхнього іншомовного відтворення як домінантного стильового прийому таких жанрів, як (анти)утопія, фентезі або казка. Лінгвокреативна функція артлангів також безпосередньо впливає на формування стратегії їхнього відтворення у перекладі, адже усвідомлення механізмів авторського лінгвоконструювання має допомогти перекладачеві здійснити аналогічні творчі дії у межах перекладеного твору. За лінгвосеміотичним критерієм усі артланги поділяються на апостеріорні та апріорні. Апостеріорні артланги складаються з одиниць, до плану вираження яких входять структурно-семантичні елементи, запозичені з природних мов. Апріорні артланги, у свою чергу, складаються з одиниць, які не виявляють матеріальної відповідності природним мовам. Пріоритетним способом перекладу лексем апостеріорних артлангів, які характеризуються наявністю внутрішньої форми, а отже й морфемного членування, є калькування, що розглядається у роботі як прояв стратегії одомашнення. Пріоритетним способом перекладу лексем апріорних артлангів, для яких характерною є відсутність внутрішньої форми, є транскодування, що розглядається у роботі як прояв стратегії очуження. Як приклад апостеріорного артлангу розглянуто Новояз Дж. Орвелла; як приклад апріорного артлангу розглянуто лапінську мову Р. Адамса.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Adams, R. (1990). Nebezpechni mandry. Kazkova opovid [Dangerous adventures. Fairytale story]. K.: Molod Publ.

Adams, R. Watership Down. (n.d.). Available at: https://e1eee4383fddbcb51 a7e4e68c329268d491a4077.googledrive.com/host/0BxxBedAY-gJnU2xFd05wZnRkQlU/ Watership-Down.pdf78

Finkel', A.M. (2007). O nekotoryh voprosah teorii perevoda [On some issues of translation theory]. In: L.M. Chernovatyi, V.I. Karaban (eds.). O.M. Finkel – zabutyi teoretyk ukrainskoho perekladoznavstva [O.M. Finkel – forgotten theorist of Ukrainian translation studies]. Vinnytsia: Nova Knyha Publ., pp. 227–259.

Komissarov, V.N. (1990). Teorija perevoda (lingvisticheskie aspekty) [Theory of translation (linguistic aspects): textbook for institutes and schools of foreign languages]. Moscow: Vysshaja shkola Publ.

Kuznecov, S.N. (1984). Napravlenija sovremennoj interlingvistiki [Directions of modern Interlinguistics]. Moscow: UDN. Available at: http://miresperanto.com/esperantologio/napravlenija.htm.

Malmkjær, K. (1995). Artificial Languages. In: K. Malmkjær (ed.). The Linguistic Encyclopedia. London, New York: Routledge, pp. 38–42.

Orvell, Dzh. (n.d.). 1984. Available at: http://toloka.to/t45955

Orwell, G. (1987). 1984. New York and Scarborough, Ontario: A Signet Classic.

Shuvalova, O.N. (n.d.). Vymyshlennye jazyki kak predmet «naivnoj» i nauchnoj lingvistiki [Invented languages as a subject of “naïve” and “scientific” worldviews]. Available at: http://www.portal-slovo.ru/philology/47340.php.

Sidorova, M.Ju., and Shuvalova, O.N. (2006). Internet-lingvistika: vymyshlennye jazyki [Internet-Linguistics; invented languages]. Moscow: «1989.ru» Publ.

Sljusareva, N.A. (1990). Funkcii jazyka [Functions of language]. Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar [Linguistic encyclopedic dictionary]. Moscow: Sovetskaja jenciklopedija Publ, pp. 564–565.

Tolkien, J.R.R., and Tolkien, C. (1983). A Secret Vice. In: The Monsters, the Critics and Other Essays. London: Allen & Unwin, рр. 198–223.

Vitgenshtejn, L. Filosofskie issledovanija [Philosophical research]. Available at: http://www.twirpx.com/file/316233/

Опубліковано
2018-07-25
Як цитувати
Ребрій, І. (2018). Функціональні та лінгвосеміотичні чинники іншомовного відтворення артлангів. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 152-160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11145