Метафора як основа естетичної цінності художнього тексту (на матеріалі англомовної новели)

  • Анна Вікторівна Сухова НТУ "ХПІ"
Ключові слова: англомовна новела, експресивність, естетична цінність, метафора, образність, прагматичний вплив, художній текст

Анотація

У статті досліджено особливості функціювання метафори в художньому тексті, зокрема в англомовній новелі. Здійснено огляд концепцій, що розкривають сутність метафори, виявлено її визначальні риси та базові функції, подано традиційні класифікації, в основі яких лежать різні критерії виокремлення певних видів метафори. На матеріалі англомовної новели проведено прагмастилістичний аналіз способів реалізації зазначеного лексичного засобу виразності. Визначено роль метафори в художньому тексті загалом і в англомовній новелі зокрема. Встановлено, що англомовна новела містить такі різновиди метафори: мовна і художня метафора, проста і розгорнута метафора, гіпербола і літота, а також уособлення, антропоморфізм, зооморфізм і уречевлення. Метафора вирізняється новизною, тісним зв’язком із контекстом, несе в собі образ автора, особливості його індивідуального стилю та передає специфічні національні, культурні та соціальні коди. За допомогою метафори автор більш глибоко характеризує, підкреслює індивідуальність певних осіб, предметів або явищ, передає їх неповторність шляхом порівняння з іншими особами, предметами або явищами на основі якоїсь спільної ознаки. У процесі дослідження з’ясовано, що завдяки вживанню метафори підвищується естетична цінність художнього тексту, підсилюється образність та експресивність мовлення, розвивається асоціативне мислення читача, а також здійснюється прагматичний вплив на реципієнта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Arnol'd, I.V. (2002). Stilistika. Sovremennyj anglijskij jazyk [Stylistics. Modern English]. Moscow: Flinta-Nauka Publ.

Arutjunova, N.D. (1999). Jazyk i mir cheloveka [Language and the world of human]. Moscow: Jazyki russkoj kul'tury Publ.

Boeva, E.D., and Kul'kina E.A. (2014). Sposoby perevoda avtorskoj metafory v hudozhestvennom tekste [Methods of author’s metaphor translation in a fictional text ]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Philology. Theory and practice, 4(34), 41–44 (in Russian).

Golovkina, S.H. (2006). Lingvisticheskij analiz teksta [Linguistic text analysis]. Vologda: VIRO Publ.

Kobozeva, I.M. (2001). Semanticheskie problemy analiza politicheskoj metafory [Semantic issues of the political metaphor analysis]. Vestnik MGU. – Moscow State University Messenger, 9(6), 132–149 (in Russian).

Korin', S.N. (2006). Kompleksnaja metafora v hudozhestvennom tekste [Complex metaphor in a fictional text]. Vіsnyk Kharkiv. nats. un-tu іm. V.N. Karazіna. – V.N. Karazin Kharkiv National Univ. Messenger, 726, 141–144 (in Russian).

Mac'ko, L.I., Sydorenko, O.M., and Mac'ko, O.M. (2003). Stylistyka ukrai'ns'koi' movy [Stylistics of the Ukrainian language]. Kyiv: Vyshha shkola Publ.

Nikitin, M.B. (2001). Metaforicheskij potencial slova i ego realizacija [Metaphoric potential of a word and its realization]. In: V.M. Arinshtejn, N.A. Abieva, L.B. Kopchuk (eds.). Problema teorii evropejskih jazykov [Theory of European languages]. St. Petersburg: Trigon Publ., pp. 36–50.

Sukhova, A.V. (2017). Anhlomovna novela (XIX–XX st.): linhvostylistychnyi ta prahmatychnyi aspekty. Dis. kand. filol. nauk [English-language short story (XIX–XX cent.): linguostylistic and pragmatic aspects. Cand. philol. sci. diss.]. Zaporizhzhia. 264 p. (in Ukrainian)

Shavaeva, F.Ja. (2016). Jazykovaja i hudozhestvennaja metafory. Specifika funkcionirovanija metafory v hudozhestvennom tekste [Language and fictional metaphors. Specific features of metaphor functioning in a fictional text]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Philology. Theory and practice, 5(59), 164–167 (in Russian).

Timofeeva, O.V. (2011). Metafora v hudozhestvennoj reprezentacii mira (na materiale proizvedenij anglijskih i amerikanskih pisatelej). Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Metaphor in fictional representation of the world (on the material of English and American writers’ works). Cand. philol. sci. diss. synopsis]. Moscow. 20 p. (in Russian).

Опубліковано
2018-07-25
Як цитувати
Сухова, А. (2018). Метафора як основа естетичної цінності художнього тексту (на матеріалі англомовної новели). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 129-135. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11142