Образні засоби вираження концепту НЕСТАЧА в дискурсі ЗМІ

  • Н. А. Олейник
Ключові слова: діапазон когнітивних метафор, концепт НЕСТАЧА, концепт ЕКОНОМІЧНА КРИЗА, концептуальна метафора, корелятивний домен, перехресне мапування

Анотація

У статті розглянуті образні мовні засоби актуалізації термінологізованого когнітивного концепту НЕСТАЧА / SCARCITY та встановлено діапазон його когнітивних метафор в англомовному дискурсі ЗМІ 1970–2000-х рр. Використовуючи інструментарій теорії концептуальної метафори, була виявлена зона перехресного мапування, зокрема, концепт НЕСТАЧА взаємодіє з корелятивними доменами ОБ’ЄКТ У ПРОСТОРІ (субдомени РУХ ВНИЗ / РУХ ВГОРУ), МЕДИЦИНА (субдомени ХВОРОБА / ЕПІДЕМІЯ, ПСИХІЧНИЙ РОЗЛАД, СМЕРТЬ), ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ (субдомени ЛЮДИНА, СУПРОТИВНИК), утворюючи метафоричні моделі НЕСТАЧА є РУХ ВНИЗ / ВГОРУ, БРАК є ХВОРОБА та ін., які також беруть участь в образній актуалізації концепту ЕКОНОМІЧНА КРИЗА, вивченого раніше. Це пояснюється тим, що ім’я концепту НЕСТАЧА лексема scarcity (n.) входить до складу номінативного поля концепту ЕКОНОМІЧНА КРИЗА, його розширення «Shortage of financial resources», мотивоване загальною семантичною ознакою «нестача».

Діапазон метафор концепту НЕСТАЧА є частиною історично стабільного набору корелятів когнітивної метафори концепту ЕКОНОМІЧНА КРИЗА. Склад корелятивних доменів концепту НЕСТАЧА відрізняється більш вузьким діапазоном корелятивних доменів: ОБ’ЄКТ У ПРОСТОРІ, МЕДИЦИНА, ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ замість восьми корелятивних доменів концепту ЕКОНОМІЧНА КРИЗА; більш обмеженим набором метафоричних моделей у порівнянні з концептом ЕКОНОМІЧНА КРИЗА, а також відсутністю метонімічних та метафтонімічних моделей, що свідчить про більш виражений ступінь термінологізації концепту НЕСТАЧА в порівнянні з концептом ЕКОНОМІЧНА КРИЗА.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

The British National Corpus. TIME Magazine Corpus. (n.d.). Available at: https://corpus.byu.edu/time/

Chudinov, A.P. (2001). Rossija v metaforicheskom zerkale: kognitivnoe issledovanie politicheskoj metafory (1991–2000) [Russia in a Metaphorical Mirror: Cognitive Study of Political Metaphors (1991–2000)]. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t Publ.

Collins English Dictionary and Thesaurus. Complete and Unabridged. (1991). Available at: http://www.collinsdictionary.com

Coulson, S. (2005). Blending and Coded meaning: Literal and Figurative Meaning in Cognitive Semantics. Journal of Pragmatics, 37(10), 1510–1536.

Flinn, S.M. (2012). Jekonomika dlja «chajnikov» [Economics for Dummies]. Moscow: Dialektika Publ.

Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary: with additional material from A Thesaurus of Old English. (2009). Oxford: Oxford University Press

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press

Lakoff, G. (2003). Metaphors We Live By. London: University of Chicago Press

Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. In: A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought. Cambridge : Cambridge University Press

Olejnyk, N.A. (2015). Koncept EKONOMICHESKIJ KRIZIS v anglojazychnom ekonomicheskom diskurse 1930-h i 2000-h godov. Diss. kand. filol. nauk [The concept ECONOMIC CRISIS in the English economic discourse of the 1930s and 2000s. Cand. philol. sci. diss.]. Kharkov. 245 p. (in Russian)

Olіjnik, N. (2017). Koncept NESTACHA/SCARCITY v anglomovnomu ekonomіchnomu diskursі. [Concept SCARCITY in the English Economic Discourse]. Pіvdennij arhіv. Fіlologіchnі nauki. Zbirnyk naukovykh prats. – Southern archive. Philological Sciences. Collection of papers, LXIX, 114–118 (In Ukranian)

Ortega-i-Gasset, H. (1990). Dve velikie metafory [Two Great Metaphors]. In: N.D. Arutiunova (ed.). Teorija metafory [Theory of Metaphor]. Moscow: Progress, pp. 68–81.

Shevchenko, I.S. (2015). Istoriko-kognitivnye issledovanija: voprosy jevristiki [Historical and cognitive studies: heuristics issues]. Fіlologіchnі studії. – Philological Stuies, 5, Available at: http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/124/125

Talmy, L. (2000). Towards a Cognitive Semantics (Vol. 1). Cambridge, MA: MIT Press

Опубліковано
2018-07-24
Як цитувати
Олейник, Н. (2018). Образні засоби вираження концепту НЕСТАЧА в дискурсі ЗМІ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 20-26. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11128