СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ: ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ (Частина 2)

О. В. Бровко

Анотація


Розглянуто сучасний стан місцевого самоврядування Польщі через 25 років після проведення гмінної реформи. Проаналізовано рівень автономності та самостійності місцевого самоврядування Польщі. Встановлено, як і в якій мірі відбувається фінансування адміністративно-територіальних одиниць місцевого самоврядування Польщі. Визначені основні форми громадської участі на локальному рівні в Польщі. Дано відповідь на питання, чи потребує місцеве самоврядування Польщі подальших змін? Дослідження проведено на основі глибинних інтерв’ю з провідними польськими експертами у сфері місцевого самоврядування.

Ключові слова


місцеве самоврядування; Польща; адміністративно-територіальний устрій; гміна; повіт; воєводство; незалежність територіальних одиниць; громадська участь; фінансування місцевого самоврядування; зміни в місцевому самоврядуванні

Повний текст:

PDF

Посилання


Czyż A. Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej / Anna Czyż. – Dąbrowa Górnicza, 2010. – 295 s.

Глибинні інтерв’ю проведені у період квітеньчервень 2016 року з провідними польськими експертами у сфері місцевого самоврядування – польськими вченими, депутатами Сейму – представниками Комісії місцевого самоврядування та регіональної політики, представниками місцевого самоврядування Польщі, а сааме бурмістрами, старостою та секретарем ради гміни.

Dziobek-Romański J. Samorząd terytorialny w Polsce. Kształtowaniesię i ustrój obecny / Jacek Dziobek-Romański. – Sandomirz: Amoryka, 2012. – 264 s.

Dolnicki B. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. / B. Dolnicki, E. Ruśkowski. – Bydgoszcz-Białystok-Warszawa, 2007. – 370 s.

Kowalik J. Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych [Електронний ресурс] / Janina Kowalik. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=17&sectio=K&numer_artykulu=06&zeszyt=1.

Itrich-Drabarek J. Samorząd terytorialny w Polsce –reforma czy kontynuacja? / Jolanta Itrich-Drabarek. – Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015. – 254 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.