Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історіографії, історичної урбаністики та біографістики. Головну увагу приділено висвітленню історії повсякденного та політичного життя міського населення різних регіонів України, життю та діяльності видатних діячів культури ХІХ – ХХ ст.

Для викладачів, наукових працівників, студентів.

Видання є фаховим у галузі історичних наук. Наказ МОН України №1328 від 21.12.2015.

 

Опубліковано: 2018-03-27

Весь випуск

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ