Vol. 21 (2015)

Вісник включає статті присвячені актуальним проблемам історії України ХІІ-ХХ ст. Головна увага приділена дослідженню ролі видатних особистостей, різних верств українського суспільства, об’єднань громадян у політичному та культурному житті, етнографічним студіям Слобожанщини.

 Для викладачів, наукових працівників, студентів.

Є фаховим виданням у галузі історичних наук. Наказ МОН України №1328 від 21.12.2015.

Published: 2016-09-19