Том 27 (2018)

Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України, історіографії та джерелознавства ІХ – ХХ ст.: аграрної та політичної історії, функціонування міського суспільства. Головну увагу приділено висвітленню повсякденних практик різних верств міського населення, зокрема крізь призму гендерного підходу, діяльності громадських об’єднань, міській топоніміці.

Для викладачів, наукових працівників, студентів.

Опубліковано: 2019-03-03

Весь випуск