Нестаціонарне випромінювання імпульсного струму складного просторового розподілу

  • О. М. Думін
  • В. А. Плахтій
  • О. В. Прищенко
Ключові слова: часовий простір, нестаціонарне поле, диполь Герца, імпульсний струм, ближня зона

Анотація

Розглядається задача випромінювання імпульсного струму складного просторового розподілу, який апроксимується скінченним набором диполів. Досліджуються три варіанти пласких випромінювачів, які з різною точністю апроксимують криволінійний струм. Дані задачі розв’язуються за допомогою методу векторного потенціалу в часовому просторі, що дає змогу отримати всі векторні компоненти випроміненого поля. Одержані результати порівнюються із класичними для одиночного диполя Герца, що збуджується струмом із довільною залежністю від часу. Аналізуються процеси перетворення електромагнітного поля поблизу випромінювача і в його хвильовій зоні. Обговорюється критерій границі хвильової зони для данного типу випромінювачів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Luszcz J., Smolenski R. Low frequency conducted emissions of grid connected static converters // IEEE Electromagnetic Compatibility Mag. – 2015. – V.4, N1.– P.86–100.

Pous M., Silva F. Prediction of the impact of transient disturbances in real-time digital wireless communication system // IEEE Electromagnetic Compatibility Mag. –2014. – V.3, N3. –P.76–82.

Vogel M.H. Impact of lightning and high-intensity radiated fields on cables in aircraft // IEEE

Electromagnetic Compatibility Mag. –2014. – V.3, N2, P.56–61.

Tanaka H., Baba Y., Barbosa C.F. Effect of shield wires on the lightning-induced currents on buried cables // IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility – 2016.V.58, N3, P.738–746.

Maloney T. Pulsed Hertzian dipole radiation and electrostatic discharge events in manufacturing // IEEE Electromagnetic Compatibility Mag. – 2013.V.2, N3, P.37–46.

Schantz H.G. The art and science of ultrawideband antennas, Artech House, London, 2005. – 331 p.

Герц Г. Силы электрических колебаний, рассматриваемые с точки зрения теории Максвелла / 50 лет волн Герца -М.: Академия Наук СССР, 1938. С. 92 – 119.

Dumin O., Volvach I.S., Dumina O Transient Near field of Hertzian dipole // Proc. 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS–2012). – Sevastopol (Ukraine). – 17-21 September 2012. –P.69–71.

Rodger D., Leonard P.J.,Eastham J.F. Modelling electromagnetic rail launchers at speed using 3D finite elements//IEEE Transactions on Magnetics. – Jan. 1991. –V.27, N.1. –P. 314–317.

Engel T.G., Neri J.M., Veracka M. J. Characterization of the Velocity Skin Effect in the Surface Layer of a Railgun Sliding Contact –IEEE Transactions on Magnetics. – July 2008. –V.44, N.7. –P.1837–1844.

Tan S., Lu J., Zhang X., Li B., Zhang Y., Jiang Y. – The Numerical Analysis Methods of Electromagnetic Rail Launcher With Motion //IEEE Transactions on Plasma Science. –Dec. 2016. –V.44, N.12. –P.3417– 3423.

Hsieh K.T., Kim B.K. 3D modeling of sliding electrical contact //IEEE Transactions on Magnetics. – Jan 1997. –V.33, N.1, P.237–239.

Dumin O.M., Plakhtii V.A., Katrich V.A., Dumina O.O., Volvach I.S. Radiation of two small impulse current radiators // Proc. 8th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS–2016). – Odessa (Ukraine). – September 5-11 2016. – P. 81–84.

Plakhtii V.A., Dumin O.M., Prishchenko O.A. Transient radiation of system of four noncollinear dipoles // Proc. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON–2017). – Kiev (Ukraine). – May 29 2017-June 2 2017. – P. 225–228.

Plakhtii V.A., Dumin O.M., Prishchenko O.A. Near Radiation Zone of Six Short Impulse Radiators // Proc. Young Scientists Forum on Applied Physicsand Engineering (YSF–2017). – Lviv (Ukraine). – Oct. 17-20. 2017. – P.229–232.

Опубліковано
2017-11-27
Цитовано
Як цитувати
Думін, О. М., Плахтій, В. А., & Прищенко, О. В. (2017). Нестаціонарне випромінювання імпульсного струму складного просторового розподілу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (27), 31-36. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/11398

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)