Аналітична форма розв’язку для нестаціонарного електромагнітного поля на границі двох середовищ

  • Д. І. Гавриленко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6498-887X
  • О. М. Думін Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5067-9689
  • О. А. Прищенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-7143-9545
Ключові слова: нестаціонарне електромагнітне поле, надширокосмуговий георадар, еволюційні рівняння, часовий простір, формули Френеля

Анотація

Актуальність. Використання нестаціонарних електромагнітних хвиль для задач зондування є перспективним через велику інформаційну ємність цих полів та здатність глибоко проникати у середовище із втратами. Практичним застосуванням цих можливостей є імпульсний надширокосмуговий георадар. Вдосконалення його параметрів для широкого використання потребує не тільки точного розв’язання відповідних електродинамічних задач, що зараз забезпечується використанням прямих числових методів розрахунку, але й аналітичних розв’язків, які дозволяють отримувати більш загальну інформацію про фізичні процеси перетворення електромагнітних хвиль. Ця інформація буде більш корисною у випадку одержання розв’язків у часовому просторі. Тому отримання аналітичного розв’язку хоча б для найпростіших моделей, однією з яких є плаский випромінювач з круглою апертурою, є досить актуальним, чому і присвячена дана стаття.

Мета роботи. Аналітично розв’язати нестаціонарну електродинамічну задачу проникнення імпульсної електромагнітної хвилі із одного середовища в інше середовище без втрат. Для досягнення цієї мети з використанням граничних умов необхідно знайти невідомі коефіцієнти із загальних розв’язків рівнянь Клейна-Гордона, що є множниками в еволюційних коефіцієнтах. Також треба дослідити випадки повного проходження та відбиття, за допомогою яких стане можливим уточнити отримані співвідношення.

Матеріали та методи. Задача поширення нестаціонарної імпульсної хвилі розв’язується методом еволюційних рівнянь. Загальний розв’язок рівнянь Клейна-Гордона отримується методом розділення змінних. Розв’язання неоднорідного рівняння Клейна-Гордона здійснюється методом функції Рімана. Пошук зв’язку між невідомими коефіцієнтами з розв’язаних рівнянь відбуватиметься з використанням граничних умов для тангенційних компонентів полів згідно законів класичної електродинаміки.

Результати. З використанням граничних умов класичної електродинаміки знайдено зв’язок між невідомими коефіцієнтами з рівнянь Клейна-Гордона, що описують різні стадії поширення хвиль. Запропонований загальний вигляд шуканого розв’язку, що подібний до формул Френеля. Розв’язок досліджено для крайніх випадків поширення хвиль: повне проходження та відбиття. На основі цих випадків зроблено висновок про загальний випадок розповсюдження хвилі.

Висновки. Еволюційні коефіцієнти, що характеризують електричну та магнітну компоненти поля, були зв’язані між собою умовами на границі середовищ, що дозволило знайти зв’язок між невідомими коефіцієнтами рівнянь Клейна-Гордона. Запропонований загальний розв’язок перевірено шляхом його підстановки до основних формул, що характеризують граничні умови. Для магнітної компоненти досягнуто повне узгодження граничних умов, а електрична складова вимагає додаткового уточнення шляхом введення додаткової поверхневої хвилі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Д. І. Гавриленко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

61022, м. Харків, м. Свободи,4

О. М. Думін, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

61022, м. Харків, м. Свободи,4

О. А. Прищенко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

61022, м. Харків, м. Свободи,4

Посилання

1. Taylor JD. Ultrawidebandradar: applications and design. Boca Raton, London, New York: CRC Press; 2012.
2. Taflove A, Hagness S, Computational Electrodynamics: The FiniteDifference Time-Domain Method, 3rd ed. Boston, London: Artech House; 2005.
3. Dumin O, Plakhtii V, Pryshchenko O, Shyrokorad D, Katrich VA. Ultrashort Impulse Radar for Detection and Classification of Objects in Layered Medium by Artificial Neural Network. Telecommunications and Radio Engineering. 2019;78(19):1759– 1770. https://doi.org/10.1615/telecomradeng.v78.i19.80.
4. Persanov I, Dumin O, Plakhtii V, Shyrokorad D. Subsurface Object Recognition in a Soil Using UWB Irradiation by Butterfly Antenna. 2019 XXIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED). 2019 Sep;160-163. https://doi.org/10.1109/DIPED.2019.8882577.
5. Oleksandr Dumin, Vadym Plakhtii, Dmytro Shyrokorad, Oleksandr Prishchenko, Gennadiy Pochanin. UWB Subsurface Radiolocation for Object Location Classification by Artificial Neural Networks Based on Discrete Tomography Approach. 2019 Jul 1; pp. 182-187, https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879827.
6. Blaunstein Nathan, Christodoulou Christos G. Electromagnetic Aspects of Wave Propagation over Terrain. 2014 Apr 18;81–116.https://doi.org/10.1002/9781118816707.ch4.
7. Tretyakov OA, Dumin AN. Emission of Nonstationary Electromagnetic Fields by a Plane Radiator. Telecommunications and Radio Engineering. 2000;54(1):2–15. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v54.il.10.
8. Havrylenko D, Dumin O, Plakhtii V, Katrich V, Nesterenko M. Time Domain Analysis of Impulse Electromagnetic Field on the Interface of Two Media. 2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). 2022 Feb 22;https://doi.org/10.1109/TCSET55632.2022.9766855.
9. Nikitskiy SB, Tretyakov OA, Yemelyanov KM. Waveguide propagation of electromagnetic step signal. MELECON ’98 9th Mediterranean Electrotechnical Conference Proceedings (Cat No98CH36056).1998. pp.263–266. https://doi.org/10.1109/MELCON.1998.692387.
10. Fatih Erden. Evolutionary Approach to Solve a Novel Time-Domain Cavity Problem. 2017 Sep 14;65(11):5918–31. https://doi.org/10.1109/TAP.2017.2752240.
11. Willard Miller, Jr., Symmetry and Separation of Variables. Addison-Wesley Pub. Co.: Massachusets; 1977
12. Havrylenko D, Dumin O, Plakhtii V. Irradiation of Medium by Plane Disk with Uniform Distribution of Transient Current. 2021 IEEE 26th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED). 2021 Sep 8;pp. 74-77, https://doi.org/10.1109/DIPED53165.2021.9552298.
13. Havrylenko DI, Dumin OM, Plakhtii VA. Time domain analysis of impulse electromagnetic field at the interface of two media. radiophysics [Internet]. 2021Dec.29 [cited 2023Jun.8];(35):39-2. Available from: https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/18772 https://doi.org/10.26565/2311-0872-2021- 35-04. (In Ukrainian)
14. Abramowitz M, Stegun I. Handbook of Mathematical Functions. 1964; 832 p.
15. Watson GNN. A Treatise on the Theory of Bessel Functions, Second Edition. Cambridge University Press; 1995.
Опубліковано
2022-11-29
Цитовано
Як цитувати
Гавриленко, Д. І., Думін, О. М., & Прищенко, О. А. (2022). Аналітична форма розв’язку для нестаціонарного електромагнітного поля на границі двох середовищ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (37), 86-97. https://doi.org/10.26565/2311-0872-2021-37-07