Рецензування статей

Основні положення

 • Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення їх анонімного рецензування.
 • Відповідність запропонованих до розгляду редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає головний редактор; він обирає для кожної статті від одного до трьох (в окремих випадках) рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців. Члени редколегії на прохання головного редактора також можуть долучатися до процесу вибору рецензентів в окремих випадках.
 • Автор і рецензент ні в якому разі не повинні представляти один і той же заклад! Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на головного редактора.
 • Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори зі свого боку не знають, хто є рецензентами. Для рецензування всіх статей кожного числа обирається принаймні десять або більше рецензентів.
 • Термін рецензування – до 2-х місяців.
 • Головний редактор не розголошує імен рецензентів.
 • Головний редактор має право додавати до зауважень рецензентів власні зауваження.
 • Редколегія у окремих випадках має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо є вагомі підстави для цього.
 • Якщо оцінки рецензентів щодо деяких статей розбіжні, редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти чи відхилити ці статті або призначити нових рецензентів.
 • Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.

Процедура рецензування

 1. Після отримання статті редакція у дводенний термін повідомляє автора про прийняття його статті до розгляду.
 2. Головний редактор надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
 3. Головний редактор складає єдиний список зауважень рецензентів і надсилає його авторові.
 4. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.
 5. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є однією з основних підстав для прийняття статті до публікації.
 6. Якщо статтю відхилено, редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.