Імпульсне випромінювання антени з круговою апертурою в ближній зоні

  • О. М. Думін Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, м. Свободи, 4
  • Р. Д. Ахмедов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, м. Свободи, 4
  • Д. В. Черкасов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, м. Свободи, 4
Ключові слова: імпульсне поле, кругла апертура, електромагнітний снаряд, інтеграл Дюамеля, зона Френеля, розподіл густини енергії

Анотація

Методами у часовому просторі в ближній зоні досліджено поле круглої апертури із рівномірним розподілом струму. Довільна часова залежність джерела була врахована шляхом використання перехідної функції даного випромінювача та числового розрахунку інтегралу Дюамеля. Розглянута часова залежність струму у вигляді функції Гауса та її першої похідної як наближення до форми реальних сигналів, що використовуються на практиці. Побудовано та проаналізовано розподіл густини енергії імпульсного електромагнітного поля в зоні Френеля.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Думін О. М., Ахмедов Р. Д. Міжмодове перетворення нестаціонарного електромагнітного поля в нелінійному необмеженому середовищі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка. – 2017. – Вип. 26. – С.42–46.

Харкевич А. А. Нестационарные явления в волноводах // Государственное издательство физико-технической литературы, Москва – 1950.

Хармут Х. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи. – М.: Радио и связь, 1985. – 376 с.

Думін О. М., Ахмедов Р. Д. Випромінювання та розповсюдження електромагнітного снаряду в нелінійному середовищі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка. – 2017. – Вип. 27. – С.37–42.

Pochanin G., Masalov S., Pochanina I., Capineri L., Falorni P., Bechtel T. Modern Trends in Development and Application of the UWB Radar Systems // Proc. 8th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS–2016). – Odessa (Ukraine, September 5-11). – 2016. – P. 7–11.

Wu T. Electromagnetic missiles // Journal of Applied Physics, 57:2370–2373 – 1985

Wu T., King R., Shen H. Spherical lens as a launcher of electromagnetic missiles // Journal of Applied Physics, 62, 4036–4040p. – 1987

Dumin O., Akhmedov R., Katrich V., Dumina O. Transient radiation of circle with uniform current distribution. In 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29-June 2 2017, page 5, Kyiv, Ukraine, 2017.

Taylor J. Ultrawideband Radar: Applications and Design CRC Press 2012. ISBN 9781420089868

Содин Л. Г. Импульсное излучение антенны (электромагнитный снаряд) // Радиофизика и электроника. – N5, V. 37. – 1991. – P. 1783–1787.

Вольвач Я.С., Думин А.Н., Думина О.А. Энергия нестационарного поля, излученного диполем Герца // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка. – 2010. – Вип. 17. – №942. – С.43–48.

Schantz H. The art and Science of ultrawideband antennas // Art Hose London Inc. – 2005

Опубліковано
2018-06-04
Цитовано
Як цитувати
Думін, О. М., Ахмедов, Р. Д., & Черкасов, Д. В. (2018). Імпульсне випромінювання антени з круговою апертурою в ближній зоні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (28), 30-33. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/12591