Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка» – періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних наук.

Метою журналу є публікація статей, повідомлень та оглядів, які містять оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики. До них відносяться: поширення радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, поширення та дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах та ін.

Місією журналу є висвітлення останніх досягнень у радіофізиці та суміжних галузях природничих наук і ознайомлення з ними широкого кола читачів.

До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.

Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі радіофізики та суміжних областях.

Видання є фаховим у галузі фіз.-мат. наук (Наказ МОН України №1328 від 21.12.2015 р.)