Редакційний штат

Відповідальний редактор – д.ф.-м.н., проф. Шульга С.М., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; Scopus, ORCID, sergeyshulga@karazin.ua

д.ф.-м.н., проф. Аркуша Ю.В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; ScopusORCIDy.v.arkusha@gmail.com
проф. Блаунштейн Н., Университет імені Бен-Гуріона в Бєер-Шеве, Ізраїль; Scopus, ORCID,  nathan.blaunstein@hotmail.com
д.ф.-м.н., проф. Горобець М.М., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; Scopus, ORCIDnikolay.n.gorobets@karazin.ua
д.ф.-м.н., проф. Дюбко С.П., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; ORCIDScopusStanislav.F.Dyubko@univer.kharkov.ua, dyubko@karazin.ua
д.ф.-м.н., проф. Катрич В.О., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; Scopus, ORCIDvkatrich@karazin.ua
д.ф.-м.н., проф. Колчигін М.М., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; Scopus, ORCIDkolchigin@karazin.ua
акад. НАНУ Литвиненко Л.М., Радіоастрономічний інститут НАН України, Україна; Scopus, ORCID,  lnl@rian.kharkov.ua
д.ф.-м.н., проф. Шматько О.О., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; Scopus, ORCIDsh47@ukr.net
акад. НАНУ Шульга В.М., Радіоастрономічний інститут НАН України, Україна; Scopus, ORCIDshulga@rian.kharkov.ua
д.ф.-м.н., проф. Чорногор Л.Ф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; Scopus, ORCIDLeonid.F.Chernogor@gmail.com
акад. НАНУ Яковенко В.М., Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України, Україна; Scopus, ORCIDyakovenko@ire.kharkov.ua
Заступник відповідального редактора – к.ф.-м.н., доц. Цимбал А.М., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна; Scopus, ORCIDA.Tsymbal@karazin.ua

Редакційна колегія зобов’язується дотримуватися міжнародних стандартів доброчесної публікації.