Керівництво для рецензентів

У рецензії обов'язково мають бути представлені такі дані:

 • оцінка оригінальності та наукової новизни статті;
 • оцінка коректності цитувань;
 • оцінка відповідності змісту статті її назві;
 • остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення роботи;
 • опис (за наявності) тих недоліків статті, що не є предметом наукової дискусії та мають бути виправлені автором.

Орієнтовна структура рецензії

1. Загальна характеристика змісту:

 • актуальність теми;
 • новизна;
 • чіткість та однозначність висновків, їхня адекватність основним положенням статті.

2. Якість побудови статті:

 • оснащеність науковим апаратом (анотація, бібліографія, система посилань тощо);
 • володіння автором (авторами) станом питання в досліджуваній області (посилання на новітню періодичну та тематичну літературу тощо).

3. Зауваження щодо викладу та оформлення матеріалу статті.

4. Загальний висновок.

5. Рекомендації:

 • публікація статті в представленому вигляді;
 • доопрацювання статті з урахуванням зауважень (загальних або конкретних);
 • недоцільність (неможливість) публікації представленої статті.

6. Прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензента.

7. Дата підписання рецензії.