№ 37 (2022): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 5 Серія «Радіофізика та електроніка», випуск 37, 2022.

У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень,
що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики. До них
відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика
з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних
хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною
та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах та ін.
Місія журналу полягає в тому, щоб представити свіжі досягнення в області радіофізики та
природничих наук для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів
радіофізичних спеціальностей.
Наукове фахове видання України, категорії «Б», галузь знань: 10 Природничі науки,
спеціальність: 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали.
Наказ МОН України №1188 від 24.09.2020 р.
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського

Опубліковано: 2024-02-23

Весь випуск

Оригінальна стаття